Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat Fortumin mukaan edelleen seuraavien viikkojen aikana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii Iin Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen tämän vuoden aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi.
Raahen säännösteltyjen vesien tilan parantamista koskevan yhteistyösopimuksen toimenpiteitä ja laadittuja selvityksiä esitellään yleisötilaisuudessa ensi viikon keskiviikkona Tapahtumatalo Raahen Fregatti-salissa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta muutosta Haapaveden Haapajärven nykyiseen säännöstelylupaan.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe Oy ovat käynnistäneet Raahessa kehittämishankkeen, joka koskee vedenkorkeuksien säännöstelyä Haapajärven tekojärvessä sekä merestä padotuissa Siniluodonlahdessa ja Kuljunlahdessa sekä virtaamia Pattijoen alaosalla, Haapajoessa ja Piehinkijoen suualueella.
Irninjoen kevätaikaista säännöstelypadon minimijuoksutusta kasvatetaan tästä vuodesta alkaen vähintään kolmen vuoden ajaksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Taivalkosken kunta ja PVO-Vesivoima Oy ovat solmineet sopimuksen Irninjoen säännöstelyn kehittämisestä ympäristölle parempaan suuntaan.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Pyhäjärven, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajärven, säännöstelyluvan muuttamiseksi.