Kuva: Fotolia

Kalajoen Kesärannan kaava voimaan

08.03.2017 08:34 - Jussi Häkkilä

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kalajoen Kesärannan asemakaavaa koskevat valitukset. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen ja tonttien myynti alkaa jo kevään aikana.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kalajoen Kesärannan asemakaavaa koskevat valitukset. Voimaan tulevassa asemakaavassa on osoitettu 150 uutta lomarakennuspaikkaa sekä tontit 64:lle olemassaolevalle lomarakennukselle. Yhteensä asemakaava mahdollistaa rakentamista alueelle 39 160 kerrosneliömetriä. Alueelle toteutetaan myös muuta Hiekkasärkkien aluetta palvelevia viher- ja virkistysalueita sekä ulkoilureittejä. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen ja tonttien myynti alkaa jo kevään aikana.

Kilpailut

Uusimmat