Kuva: Shutterstock

Inarin kunnalle huomautus matkailupalvelujen kilpailuttamatta jättämisestä

05.03.2024 11:23 - Jussi Häkkilä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kunta hankki matkailunedistämispalveluita kilpailuttamatta ilman lainmukaista suorahankintaperustetta.

Inarin kunta oli vuosia ostanut matkailutoimen hoitamisen ja kehittämisen palveluita kilpailuttamatta samalta, lähikuntien ja paikallisten yritysten kanssa yhdessä omistamaltaan matkailuyritykseltä. Hankinnoista ei julkaistu ilmoituksia tai tehty kirjallisia päätöksiä. Palvelujen vuotuinen arvo oli 250 000 euroa viime ja sitä edellisenä vuonna. Kunnan olisi tullut kilpailuttaa hankinta julkaisemalla siitä lain mukainen ilmoitus.

Kunta perusteli kilpailuttamatta jättämistä sillä, että sopimussuhde yritykseen oli alkanut jo ennen lain voimantuloa. Lisäksi kunta vetosi siihen, että vain kyseinen yritys pystyy tuottamaan kunnan tarvitsemat matkailunedistämispalvelut riittävällä laajuudella ja osaamisella.

Viraston mukaan hankinnoissa ei ollut kyse vuodesta 1992 jatkuneesta toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta, sillä sopimus solmittiin aina vuodeksi kerrallaan ja siihen myös tehtiin täsmennyksiä ja muutoksia. Vuosittain tehty sopimus oli siten aina erillinen hankinta. 

Lue myös: Aluehallintovirastolta huomautus Pohjanmaan hyvinvointialueelle suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsystä

Kilpailut

Uusimmat