Koronaepidemia vahvistanut laaja-alaista yhteistyötä Lapin kunnissa

13.01.2021 09:19 - Ari Kettukangas

Lapin aluehallintovirasto kartoitti, miten Lapin kuntien toiminta on tukenut kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koronaepidemian aikana. Tavoitteena oli koota tietoa sellaisista käytännöistä, joita kunnat voivat hyödyntää jatkossakin omassa hyvinvointi-, terveys-, ja turvallisuustyössään. AVI teki kyselyn syyskuussa 2020 ja se siihen vastasi 11 Lapin kuntaa.

Koronaepidemia on vahvistanut laaja-alaista yhteistyötä Lapin kunnissa. Lapin aluehallintovirasto kartoitti, miten Lapin kuntien toiminta on tukenut kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koronaepidemian aikana. Tavoitteena oli koota tietoa sellaisista käytännöistä, joita kunnat voivat hyödyntää jatkossakin omassa hyvinvointi-, terveys-, ja turvallisuustyössään. AVI teki kyselyn syyskuussa 2020 ja se siihen vastasi 11 Lapin kuntaa. Kartoituksen mukaan koronatilanne vahvisti kuntien, järjestöjen, sairaanhoitopiirien ja maakunnallisten toimijoiden laaja-alaista yhteistyötä ja kumppanuutta. Palvelujen saatavuuden varmistamiseksi palveluja on yhteensovitettu. Monialainen yhteistyö on lisääntynyt ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön. Kotiin vietävät palvelut ovat monipuolistuneet ja sähköiset palvelut, kuten nuorison käyttämät etänuorisotilat, on otettu käyttöön. Joissain kunnissa on koettu, että valmiussuunnittelu ja sen toteuttaminen kaipaa kehittämistä. Poikkeuksellisena aikana tehokkaan ja asianmukaisen johtamisen rooli on korostunut. Kuntien koronatilanteen hallintaan on osallistunut eri tahoja. Kyselyn mukaan Lapissa myös lasten ja lapsiperheiden, nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden arjen hallinta ja siihen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet lähes kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa. Tulokset vastaavat valtakunnallisia tuloksia. Henkilöstöpulaa on syntynyt tietyillä aloilla sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilöstön siirtojen vuoksi. Koronatilanne on vaikuttanut heikommassa asemassa oleviin ihmisiin enemmän ongelmien kasaantumisena. Hoitoon pääsy on heikentynyt perusterveydenhuollossa ja jonot sekä hoitovelka ovat kasvaneet. Lisäksi niin yksittäisten henkilöiden kuin perheiden taloustilanne on heikentynyt.

Lue myös: Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

Kilpailut

Uusimmat