Kesän aikana koronatapausten lukumäärä on laskenut ja taudin esiintyvyys on vähentynyt merkittävästi.
Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan. Yli 500 hengen sisä- ja ulkotilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Rajoitusten lieventyessä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään. Päätöksiä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu heinäkuun aikana merkittävästi huonompaan suuntaan. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 7209 koronavirustartuntatapausta, kuolleita on 328.
Viimeisten kahden viikon aikana Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu muutamia uusia koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia. Kuitenkin jo muutama sairastunut on ehtinyt altistaa jopa viisikymmentä lähikontaktia. Altistuneiden osalta vasta kahden viikon karanteeniseuranta paljastaa, kuinka moni sairastuu. Sairastumispotentiaali on merkittävä ja tämä huolestuttaa alueen johtavia lääkäreitä. Sairastuneita ja taudin oireettomia kantajia on heti rajan takana ja ostoksilla pistäytyminen on iso riski.
Liikuntakeskus Voiton yrittäjä Tuomo Kilpeläistä haastattelee Nelli Salomäki.
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet alueellisten toimenpiteiden suunnittelutyön koronakriisin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi sekä maakunnan taloudellisen kasvun ja työllisyyden palautumiseksi.
Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tähän mennessä todettu yhteensä 7143 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt professori Simo Saarakkalan johtamalle hankkeelle 172 000 euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta uuden diagnostisen koronavirustestin kehittämiseen. Uusi testi perustuu infrapunaspektroskopiaan ja sen kehittelyssä hyödynnetään tekoälyä. Valmistuttuaan testi voi lisätä koronavirusinfektioon liittyvää testauskapasiteettia merkittävästi nykyisestä.
Koronarajoituksia lievennetään jälleen asteittain tästä päivästä alkaen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu tähän mennessä 6859 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntatapausta.
Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet katkaisivat työttömyyden alenemisen maaliskuussa Lapissa. Työttömyyden voimakas kasvu jatkui puolestaan huhtikuussa. Tuolloin Lapissa oli 15 700 työtöntä. Työttömiä oli n. 3 900 enemmän kuin maaliskuussa ja 6 660 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautusten osuus työttömyyden lisääntymisestä voimistui huhtikuussa. Huhtikuun lopussa työttömistä n. 5 300 eli joka kolmas oli lomautettu. Lomautukset ovat kohdentuneet useille sellaisille aloille, mm. palvelu- ja myyntityö, joilla lomautukset eivät ole tyypillisiä.
Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuun lopussa 31 800 työtöntä työnhakijaa mukaan lukien lomautetetut, mikä on 13 900 enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 8 100:lla, mikä selittyy pääosin lomautettujen määrän kasvulla. Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 100, joista miehiä oli 5 600 ja naisia 5 500. Miesten osalta lomautukset kohdistuivat eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöihin, prosessi- ja kuljetustyöntekijöihin sekä ilman ammattia oleviin työntekijöihin. Naisten kohdalla puolestaan lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä työntekijöitä.
Yliopistojen tämän vuoden tohtoripromootiot siirtyvät koronavirusepidemian vuoksi.
Vallitsevan koronavirusepidemiatilanteen ja Suomen hallituksen linjaamien kokoontumisrajoitusten vuoksi Oulun tämänvuotinen Elojazz-festivaali perutaan ja siirretään järjestettäväksi ensi vuonna.
Oulun kaupungin ylläpitämiä sisäliikuntapaikkoja avataan maanantaista 1.6.2020 alkaen. Avaaminen tehdään porrastetusti.
Koronavirustartuntoja on Suomessa todettu tähän mennessä 6599, kuolleita on 307.