Kuva: Metsä Fibre

Metsä Fibren Kemin tehdasalueella tehdään loppukesän ajan koepaalutuksia

02.07.2020 13:14 - Jussi Häkkilä

Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevat työt etenevät tehdasalueella.

Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevat työt etenevät tehdasalueella. Osana valmistelevia töitä tehdään koepaalutuksia, joista aiheutuu väliaikaista paikallista melua pääosin tehdasalueelle ja mahdollisesti myös sen lähistölle. Koepaalutuksia tehdään arkipäivisin tämän kuun puolivälistä syyskuun loppuun aamukuuden ja iltakymmenen välisenä aikana. Koepaalutuksissa tehdään melu- ja tärinämittauksia. Yksi koepaalutuksen tavoitteista on selvittää mahdollisuuksia vähentää biotuotetehtaan mahdollisen rakentamisen aikana syntyvää melua.
Toisen vaiheen valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollisimman sujuva biotuotetehtaan rakentamisen aloittaminen heti investointipäätöksen jälkeen. Päätösvalmius 1,5:n miljardin euron biotuotetehdasinvestoinnista arvioidaan saavutettavan aikaisintaan syksyllä ympäristöluvituksen valmistuessa. 
Toteutussuunnittelu käynnistetään elokuun alussa. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Toteutussuunnittelun organisaatiossa työskentelee elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.
Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000.

Lue myös: Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan toteutussuunnittelu alkaa elokuussa

Kilpailut

Uusimmat