Kuva: Fotolia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi ensimmäisen päätöksensä julkisten hankintojen valvonnassa

21.04.2017 14:38 - Jussi Häkkilä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten huomiota hankintalain tavoitteiden ja periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten huomiota hankintalain tavoitteiden ja periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.
Kuntayhtymä oli kilpailuttanut alkuvuonna etälääketieteellisiä vastuulääkäripalveluita.
Virastolle tehdyn selvityspyynnön mukaan tarjouspyynnön vertailuperusteet suosivat käytännössä yhtä markkinoilla toimivaa palveluntuottajaa ja sulkivat pois muut potentiaaliset tarjoajat ja palveluntuottajat.

Selvitystensä perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että vertailuperusteiden painotuksen vuoksi todennäköisesti vain yhdellä toimittajalla on mahdollisuus voittaa kilpailutus. Tästä johtuen aitoa kilpailua ei välttämättä pääse syntymään ja yksi toimittaja voi käytännössä hinnoitella palvelunsa haluamallaan tavalla. Tarjouspyynnön vertailuperusteet voivat johtaa siihen, että markkinatilanteen mahdollistamaa kilpailua markkinatoimijoiden välillä ei hyödynnetä kilpailutuksessa.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi, että hankintayksikön olisi tullut toteuttaa kilpailutus ja vertailuperusteiden asettaminen tavalla, joka mahdollistaa aidon kilpailutilanteen eri terveyspalvelutoimijoiden välillä palveluiden laatua kuitenkaan vaarantamatta.

Kilpailut

Uusimmat