Uusimmat
Suosituimmat

Oulun yliopistossa kehitetään kotimaista kiertotaloutta ja materiaalien talteenottoa -mm. jätteen poltosta syntyville tuhkille etsitään uusiokäyttöä

27.06.2022 08:38 - Jussi Häkkilä

Apulaisprofessori Tero Luukkosta haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun yliopistossa on meneillään ja käynnistymässä useita kansainvälisiä tutkimushankkeita, joissa kehitetään kotimaista kiertotaloutta ja materiaalien talteenottoa.
Tässä kuussa käynnistyneessä AshCycle-hankkeessa kehitetään uutta hyötykäyttöä jätteen poltosta syntyville tuhkille. Talteen otettavat raaka-aineet jalostetaan teollisuuden käyttöön ja tuhkien mineraalijäännöksistä kehitetään uusia pienen hiilijalanjäljen rakennus- ja vedenkäsittelymateriaaleja. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin kymmenen miljoonaa euroa, ja siinä on mukana 28 tutkimuslaitosta ja yritystä.
BioDigi-hankkeessa puolestaan prosessoidaan puutarhajätteitä, kasvihuoneiden viherjätettä, rakennusjätepuuta ja biokaasuntuotannon lietteitä erilaisiksi hiilituotteiksi. Tutkimuksen perusteella soveltuvimmat hiilituotteet hyötykäytetään perunan kasvatuksessa maanparannusaineena, jossa hiilen on arvioitu pysyvän hiilivarastona jopa satoja vuosia.
Hiilijakeet, jotka eivät sovellu maanparannusaineiksi, jatkojalostetaan vedenpuhdistukseen aktiivihiiliksi poistamaan vedestä maatalouden kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.
Teollisuuden ja yhdyskuntajätteen, biomassan ja jätevesilietteen poltosta syntyviä tuhkia ei vielä juurikaan hyödynnetä materiaalien talteenoton näkökulmasta, ja niiden mukana menetetään suuria määriä metalleja, ravinteita ja teollisuusmineraaleja.

Lue myös: Yli miljoona euroa kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön -mm. Ouluun ja Kalajoelle

Uusimmat
Suosituimmat