Hyvinvointialueiden perustamiseen ja soteuudistukseen liittyvä ensimmäinen yhteistoimintamenettely käynnistyy Oulussa ensi viikon torstaina.
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala kutsui perjantaina henkilöstötoimikunnan jäsenet, pääluottamusmiehet sekä Suomen pelastusalan ammattilaisten edustajan tulevana torstaina alkaviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Työnantaja tavoittelee neuvotteluissa tänä vuonna 40 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa ja harkitsee henkilöstöön kohdistuvia enintään 90 päivän mittaisia lomautuksia. Lomautuksista on tarkoitus päättää 18. toukokuuta pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Lomautukset voivat kohdistua koko kaupungin henkilöstöön, siltä osin, kun se on toiminnallisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Mahdolliset lomautukset toteutetaan vuoden 2020 aikana. Lomautukset voidaan aloittaa noin kesäkuun puolessa välissä.
Oulun kaupunki joutuu maksamaan 460:lle työntekijälle yhteistoimintalain mukaista hyvitystä viivästyskorkoineen 828 000 euroa, koska kaupunki laiminlöi yhteistoimintaan liittyviä velvoitteitaan.
Veikkaus lopettaa pelipöytätoiminnan ravintoloissa sekä Pelaamoissa. Samassa yhteydessä yhtiön omia pelipaikkoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä organisoidaan uudelleen.