Uusimmat

Fodelia-konsernissa on päätetty käynnistää kesällä 2020 investointiprojekti, jossa tytäryhtiö Feelia Oy:n tehdaskiinteistölle Pyhännällä tehdään noin 5 100 m2 laajennus.
Kokkolan suurin kauppakeskus Chydenia Center Oy siirtyi Samla Capitalin hallinnoimalle Samla Toimitilat II Ky:lle perjantaina.
Suomen Keskusvaraamo -konsernin toimitusjohtaja Jorma Kortesoja jutusteli Marjan kanssa kesästä ja kotimaan matkailusta.
Lupahakemus koskee Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia. Hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023. Nykyisen Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään.
Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet katkaisivat työttömyyden alenemisen maaliskuussa Lapissa. Työttömyyden voimakas kasvu jatkui puolestaan huhtikuussa. Tuolloin Lapissa oli 15 700 työtöntä. Työttömiä oli n. 3 900 enemmän kuin maaliskuussa ja 6 660 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautusten osuus työttömyyden lisääntymisestä voimistui huhtikuussa. Huhtikuun lopussa työttömistä n. 5 300 eli joka kolmas oli lomautettu. Lomautukset ovat kohdentuneet useille sellaisille aloille, mm. palvelu- ja myyntityö, joilla lomautukset eivät ole tyypillisiä.
Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuun lopussa 31 800 työtöntä työnhakijaa mukaan lukien lomautetetut, mikä on 13 900 enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 8 100:lla, mikä selittyy pääosin lomautettujen määrän kasvulla. Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 100, joista miehiä oli 5 600 ja naisia 5 500. Miesten osalta lomautukset kohdistuivat eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöihin, prosessi- ja kuljetustyöntekijöihin sekä ilman ammattia oleviin työntekijöihin. Naisten kohdalla puolestaan lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä työntekijöitä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus merkitsi tiedoksi kuluvan vuoden talousennusteen, joka on koronaepidemian myötä tällä hetkellä noin 45 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Heinäpään Oluttuvan kapakoitsija Mikko Mesiäinen oli Marjan jututettavana Pookin iltapäivässä.
Oulun yliopisto lisää merkittävästi jo syksyn 2020 aloituspaikkamääriä. Yliopiston hallitus päätti lisätä sekä kandidaatti- että maisterivaiheen aloituspaikkoja yhteensä 249:llä.
Työllä tavoitellaan kaupungin merkitykselliseksi tekemistä ja yhdenmukaista kuvaa Oulusta. Uudistus koskee niin visuaalista ilmettä kuin sitä millaisena Oulu haluaa näyttäytyä, millaiselta Oulu tuntuu, mistä Oulu puhuu ja miten se puhuu tulevaisuudessa. Uudistustyön taustalla on tarve yhtenäisempään identiteettiin ja kaikille oululaisille ja Oulussa toimiville tahoille samaistuttavaa tapaa esitellä Oulua ja oululaisuutta. Euroopan kulttuuripääkaupunkityö toimii myös ajurina kaupunkibrändin uudistamiselle.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta. Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.
Oulun kauppakamarin Vetovoima-palkinnon saa tänä vuonna älysormuksestaan tunnettu Oura Health Oy.