Uusimmat

Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2026–2027 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030.
Lasketun veroprosentin mahdollistavat seurakunnan hyvä taloustilanne, hyvinvointialueen perustamiseen liittyvästä verotusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta johtuva ylimääräinen verokertymä sekä Mutkalammin tuulivoimapuistosta saatavat käyttökorvaukset.
Pohjanmaan Taksi OY:n toimitusjohtajaa Markku Ylikuljua Radio Pookin aamussa jututti Paavo Törmi
Lehto tiedotti lokakuun alussa varautuvansa rakennusalan heikentyviin markkinanäkymiin käynnistämällä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä noin 6-7 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023. Osana toimenpiteitä yhtiö aloitti muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on saavuttaa noin 80 henkilötyövuotta vastaavat säästöt. Nyt muutosneuvottelut on saatettu päätökseen ja yhtiö toteuttaa noin 90 henkilötyövuotta vastaavat työsuhteiden päättämiset ja lomauttamiset. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 375 henkilöä.
Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi yritykset tiivistäisivät oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä kehittäisivät koulutuksen sisältöjä vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin.
Pellon kunnan tahtotila on kohdata SOTE-muutoksen jälkeisen kunnan uusi rooli organisaatiorakennemuutoksen avulla. Maanantaina valtuustolle järjestetyssä iltakoulussa kunnanjohtaja Eero Ylitalo esitteli uudeksi organisaatioksi ns. valiokuntamallia.
Ammattibarometrin mukaan työmarkkinoiden murros Pohjois-Pohjanmaalla jatkuu edelleen. Tilanne on kaksijakoinen, eli työvoimapulaa ja työttömyyttä esiintyy samanaikaisesti.
Yrityksistä 80 prosenttia hyödyntäisi oppisopimuskoulutusta, jos sitä tuettaisiin taloudellisesti enemmän.
Pyhäjärven Callion testikaivoshankkeessa kehitetään Pyhäsalmen kaivoksesta tulevaisuuden digitaalinen testikaivos, jolla voidaan vaikuttaa koko kaivosteollisuuden sähköistymiseen ja digitalisaatioon Suomessa ja myös kansainvälisesti.
Hankkeen päätavoitteena on luoda Iijoen alueelle matkailutoimijoiden yritysverkosto. Iijoen vesistö, suisto ja Perämeren rannikko tarjoavat luontokokemuksia, kalaisia vesiä, omaleimaista kulttuuritarjontaa ja potentiaalisia koulutusmatkailukohteita.
Museoliiton syyskuisen tiedotteen mukaan Lapin suosituin kohde oli Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida. Siidan näyttelyissä saamelaiskulttuuri ja luonto kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka kertoo niiden elävästä suhteesta.
Kaksi kertaa vuodessa avattavaan hakuun tuli 45 hakemusta Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta ja niistä 23 valittiin tuen saajiksi.