Uusimmat

Selvityksen tuloksien perusteella Sallan kunnanhallitus vahvistaa esityksensä ympäristöministeriölle ja valtioneuvostolle Sallan kansallispuiston perustamisesta. Kansallispuistoselvityksen kohteena oleva alue sijoittuu Sallan matkailukeskuksen ja Venäjän rajan väliselle alueelle. Kansallispuisto edistäisi kestävää ympärivuotista matkailua ja toisi merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset puiston lähialueelle.
Sairaanhoitopiirin strategia 2020– hakee menestyksen avaimia muun muassa yhteistyöstä, joka ulottuu kuntiin, peruspalveluihin ja koko erityisvastuualueelle. Asukkaiden vastuu terveydestään korostuu ja hoitoa annetaan jo lähitulevaisuudessa potilaslähtöisesti osaamiskeskuksissa. Valtuusto hyväksyi uuden strategian eilisessä kokouksessaan. Edellisen kerran Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia päivitettiin kolme vuotta sitten. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, muun muassa OYS 2030 sairaalan pääsuunnitelma eli masterplan on uudistettu ja investoinnin laajuus ja aikataulu ovat muuttuneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti mm. ikääntymisen ja uudistuvan lainsäädännön myötä.
Toiminta keskeytettiin viime keväänä Valviran päätöksellä, mutta nyt valvontaviranomainen katsoo, että tehtyjen toimenpiteiden johdosta hoivakodin toiminta voidaan siirtää takaisin Attendolle. Hoivakodin asukkaiden hoitoisuus on arvioitu ja hoitajamitoitus nostettu vastaamaan sitä. Attendo on lisäksi sitoutunut takaamaan asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin hoivakodissa yöaikaan esimerkiksi lisäämällä yövuoroon henkilöstöä. Myös lääkehuoltoa ja -hoitoa on kehitetty muun muassa varmistamalla, että hoivakodissa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa.
Metsähallitus aloittaa Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueiden kehittämisen käynnistämällä kilpailutuksen näiden alueiden yleissuunnitelmien laatimisesta. Hankinta-ilmoitus on luettavissa Hilmassa ja Metsähallituksen tarjouspalvelussa. Retkeilyalueille laaditaan maankäytön kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat ja tukevat luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä. Maankäytön suunnitelmissa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueille pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmia tullaan hyödyntämään myöhemmin alueiden yleis- ja asemakaavahankkeissa. Suunnitelmat teetetään yhdessä kuntien kanssa.
Sydänsuomen Keskusvaraamo aloittaa toimintansa ainoana alueellisena matkailun myyntipalveluna Keski-Suomessa.
Sähköt ja muu talotekniikka katkaistaan purettavasta osasta tämän viikon perjantaina, ja laitteistojen purkuun edetään ensi viikolla. Sairaalan ulkopuolelle näkyvät koneelliset purkutyöt ovat edessä vuodenvaihteen jälkeen. Kaikkiaan valmista on suunnitelmien mukaan huhtikuuhun 2020 mennessä. Purettaviin tiloihin tehdyn haitta-ainekartoituksen perusteella on tiedossa, että rakenteissa on terveydelle haitallisia aineita, minkä vuoksi purkutöissä noudatetaan erityistä varovaisuutta.
Postialalle on syntynyt sovinto työehdoista. Palvelualojen työnantajat Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU hyväksyivät tänään valtakunnansovittelijan eilen antaman sovintoehdotuksen uudesta työehtosopimuksesta postialalle. Sopuun päästiin myös Postin pakettilajittelijoita koskevassa erillisessä asiassa.
Kuluvan vuoden lokakuussa kaupungissa maksettiin parkkeerauksia mobiilisti enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kuukauden aikana. Kasvua vuodentakaiseen lokakuuhun tuli yli 33 prosenttia, mikä tarkoittaa tuhansia yksittäisiä pysäköintejä. Mennyt lokakuu oli ylipäätään iso ennätyspiikki mobiilipysäköimisessä Suomessa.
Vuodeosastojen toiminnan kehittämiseksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut naistentautien ja synnytysten yksikössä. Neuvottelujen tavoitteena oli työn ja työtehtävien sisältöjen uudelleen järjestely, jotta ne vastaavat paremmin Oulun yliopistollisen sairaalan nykytoiminnan tarpeisiin. Neuvottelut on saatu päätökseen ilman henkilöstövähennyksiä.
Kemin kaupungin talous on luisunut epätasapainoon viime ja tämän vuoden aikana, kun käyttötalouden alijäämä on painumassa 8-10:een miljoonaan euroon ja lainakanta on noussut yli sadan miljoonan euron.
Vajaa miljoona euroa maksava palvelurakennus on osa Vestian laajempaa investointi- ja kehityshanketta, jolla parannetaan palveluiden toimivuutta niin Ylivieskan jätekeskuksessa kuin hyötyjäteasemilla. Nykyiset tilat eivät enää riitä toimintojen kehittämiseen. Rakennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden elokuussa. Hyötyjäteasemien aukioloaikoja tullaan pidentämään palveluautomaattien ja automatiikan avulla, jolloin yhteydenpidon hallinnoimiseen tarvitaan erillinen valvomo.
Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyöstä Puolustusvoimille toimitettaviin taktisiin ohjelmistoradioihin.