Uusimmat

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivokselle suunnitellun uuden rikastushiekka-altaan rakentamiselle ja toiminnalle. Päätöksen mukaan uusi rikastushiekka-allas rakennetaan olemassa olevan NP3-altaan ja Pikku Rouravaaran pohjoispuolelle kaivosalueen laajennuksen sisälle. Sen pinta-ala on valmistuessaan noin 175 hehtaaria, ja maksimikorkeus ulottuu tasoon +250 metriä. Altaaseen voidaan loppusijoittaa noin 17 miljoonaa kuutiota NP-hiekkaa ja sen on laskettu riittävän kaivoksen toiminta-ajan loppuun saakka.
Hanke saa rahoitusta Interreg Pohjoinen -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on määritellä kaupunkien näkemys yhteisen paikallisliikennejärjestelmän tavoiteltavasta palvelutasosta, sekä selvittää ne lailliset, tekniset ja taloudelliset seikat sekä niiden ratkaisumallit, jotka tulee ottaa huomioon, jotta rajakaupunkien yhteinen paikallisliikennejärjestelmä voidaan toteuttaa molempien maiden vaatimusten mukaisesti rajat ylittävänä palvelukokonaisuutena.
Ylivieskan seurakunnan tilinpäätös osoittaa n. 185 000 euron ylijäämää. Verotulot laskivat edelleen vuoteen 2017 verrattuna, mutta säästöjä syntyi mm. henkilöstökuluissa sekä muiden toimintakulujen alittumisena.
Kratonilla on tehty pitkäjänteisesti viimeisen neljän vuoden aikana turvallisuusharppaus koko henkilöstön voimin. Turvallisuustyössä tehdään koko ajan myös uusia avauksia ja vahvaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yritys on muun muassa mukana Yrityskylässä, jossa pienoistehtaalla tuodaan turvallisuusajattelua esille jo kouluikäisille.
Osaajakisa 2019 -tapahtumaan osallistui lähes kolmesataa peruskoulujen 8-luokkalaista 2–4 jäsenisinä joukkueina Lappian jäsenkunnista, Muoniosta Kuivajoelta, Iistä ja Kolarista. Nuoret testasivat kädentaitojaan ja osaamistaan oppilaitoksen eri alojen tehtävissä. Kisat olivat erittäin tasaiset ja tiukat.
Tieto julkisti 6. helmikuuta 2019 uuden strategian, joka keskittyy innovoinnin vauhdittamiseen ja asiakaskeskeisyyden parantamiseen. Osana strategian toteutusta Tieto purkaa matriisirakenteensa ja siirtyy yksinkertaistettuun, verkostopohjaiseen ja ketterämpään toimintamalliin.
Veikkaus lopettaa pelipöytätoiminnan ravintoloissa sekä Pelaamoissa. Samassa yhteydessä yhtiön omia pelipaikkoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä organisoidaan uudelleen.
Pula tietyn alan ammattilaisista ennakoidaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla. Osaajapulaa arvioidaan ilmenevän neljäsosassa arvioidusta 250 ammatista. Työvoiman saatavuudessa on ongelmia tietyissä rakentamisen, sosiaali- ja terveysalan, majoitus- ja ravintola-alan sekä ICT-alan ammateissa.
Vuoden taidokkain hankinta oli Oulun kaupungin johdolla koko Pohjois-Pohjanmaalla tehty lastensuojelun avo- ja laitoshoidon palveluiden kilpailutus. Maakunnallisen yhteishankinnan tavoitteena oli yhtenäistää lastensuojelupalvelut koko maakunnassa. Kilpailutuksen tavoitteena oli hankkia laadukkaita lastensuojelupalveluita, jotka ehkäisevät raskaampiin palveluihin siirtymistä. Dynaamista hankintajärjestelmää ei ole käytetty lastensuojelupalveluissa aikaisemmin.
Rakennusaluetta on varattu kokonaisuudessaan vajaat 90 000 kerrosalaneliötä. Pääasiassa rakennuksista tulee myös kaksikerroksisia, mutta osa voi olla myös viisikerroksisia. Alue tulisi työllistämään n. 500 henkilöä. Moottoritien alitse suunnitellaan myös uusia katuyhteyksiä.
Raahen Kuitu Oy ja Netplaza Oy ovat solmineet kattavan yhteistyösopimuksen valokuituhankkeen toteuttamisesta Raahessa. Rakennustyöt käynnistyvät tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2020 saakka. Tähän mennessä valokuidun saatavuus Raahen alueella on ollut vähäinen ja kunnassa on kärsitty laajasti heikosta kuuluvuudesta ja televisiosignaalista.
Pohjois-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 19 100 työtöntä työnhakijaa. Työttömistä miehiä oli 11 300 ja naisia 7 800. Maakunnan työttömyysaste oli 10,3 %, koko maan osalta 9,4 %.