Suomussalmen, Puolangan ja Oulun välinen linja-autoliikenne käynnistyy uudelleen ensi kuun alusta.
Oulussa joukkoliikennettä vaivannut kuljettajavaje on helpottanut.
OTP Travel on peruuttanut tänään yli 40 bussivuoroa Oulussa kuljettajavajeen takia.
OTP Travel on peruuttanut tänään yli 50 bussivuoroa Oulussa kuljettajapulan vuoksi.
OTP Travel peruuttaa tänään 246 bussivuoroa Oulussa kuljettajavajeen vuoksi.
OTP Travel peruuttaa Oulussa tänään noin 200 bussivuoroa kuljettajavajeen vuoksi.
Viisi sote-kuntayhtymää ja sairaanhoitopiiriä esittää sote-uudistuksen uusiin lakeihin kaikille tuleville hyvinvointialueille mahdollisuutta saada halutessaan laaja ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala.
Ouluhallin uusi osa valmistuu kevään aikana ja otetaan käyttöön vaiheittain.
Tutkija Laura Nauhaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Koronatilanteen vuoksi VR on päättänyt kaukojunaliikennettä koskevista lisäsupistuksista.
Koronavirustilanteen kiristymisen vuoksi linja-autoliikenteen poikkeukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla.
Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan heikosta yrittäjyysilmapiiristä kärsivien alueiden tulisi panostaa myös mikro- ja pk-yritysten palvelujen nopeaan saavutettavuuteen sekä luoda mahdollisuudet yrittäjien keskinäiseen vertaistoimintaan.
VR on uusinut aikataulujaan ja uudet aikataulut tulevat voimaan joulukuun puolivälissä.
Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa jatkossa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Vuorovaikutussuunnitelma edistää kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Se perustuu kaupunkistrategiaan 2026 sekä sen arvoihin rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Strategiassa osallisuus näkyy vetovoimaisena Ouluna, joka mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan. Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloittaa ensi maanantaina työtaistelun, jolla vastustetaan irtisanomissuojan heikentämistä korkeintaan 20:n hengen yrityksissä.
Sunnuntaina voimaan tulevien aikataulujen myötä kaukoliikenteessä alkaa kulkea 62 uutta viikottaista junavuoroa.