Uusimmat
Suosituimmat

Tutkimus: Illanvirkut liikkuvat muita vähemmän

29.06.2020 12:17 - Jussi Häkkilä

Tutkija Laura Nauhaa haastattelee Jussi Häkkilä.


Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla tehtävän väitöskirjatyön mukaan keski-ikäiset iltavirkut miehet ja naiset liikkuvat aamuvirkkuja ikätovereitaan vähemmän. Iltavirkut miehet myös istuvat aamuvirkkuja enemmän. Tutkijoiden mukaan ihmisten yksilöllinen vuorokausirytmi tulisi huomioida liikunnanohjauksessa nykyistä paremmin.

Tutkimus osoitti, että päivittäisen liikkumisen ero ilta- ja aamutyyppien välillä vastasi miehillä yli puolen tunnin ja naisilla noin 20:n minuutin kevyttä kävelylenkkiä päivittäin. Iltatyypin miesten keskimääräinen päivittäinen istumisaika oli yli 30 minuuttia suurempi kuin aamutyyppisillä miehillä.
Tutkimus on osa Laura Nauhan Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla tehtävää väitöskirjatyötä. Tutkimuksessa selvitettiin kronotyypin eli sisäisen vuorokausirytmin ja fyysisen aktiivisuuden sekä istumiskäyttäytymisen yhteyksiä keski-iässä.
Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden kohortti-tutkimusta. Yhteensä 2239 siihen kuuluvaa miestä ja 2917 naista osallistui seurantatutkimukseen 46:n vuoden iässä. Osallistujien fyysistä aktiivisuutta ja istumisen määrää mitattiin ranteessa pidettävällä aktiivisuusmittarilla kahden viikon ajan. Kronotyyppi määritettiin kyselyn perusteella.
Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen laaja väestötutkimus, jossa käytettiin aktiivisuusmittaria tutkittavien liikkumisen seuraamiseen ja jossa miehiä ja naisia tutkittiin erikseen.

Lue myös: Oulun yliopiston tutkijoille EU-rahoitusta nopean ja edullisen koronavirustestin kehittämiseen

Uusimmat
Suosituimmat