Jatkossa myös ppshp.fi - osoitteesta kävijät ohjataan automaattisesti uudelle sivustolle. Suuri osa ppshp.fi -osoitteessa sijainneista sisällöistä on siirretty uudelle alustalle, minkä lisäksi sivustolle on tuotettu paljon myös uutta sisältöä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valittiin eilen vuoden aktiivisimmaksi työpaikaksi Urheilugaalassa.
Sopimuksen myötä Kontinkankaan sairaalakampukselle nousee noin 33 0000 bruttoneliön verran uutta sairaalatilaa muun muassa syöpätautien hoidolle, sairaala-apteekille ja sytostaattien valmistukselle sekä operatiiviselle poliklinikkatoiminnalle. Rakennukseen sijoittuu myös kuvantamisen, Nordlabin laboratorion sekä verikeskuksen ja tukipalveluiden tiloja.
Neuvottelujen lopputuloksena on yksimielisesti päätetty korottaa sairaanhoitopiirissä voimassa olevan hälytysrahasopimuksen arkipäiväkorvausta 65,50 eurosta 83,50 euroon sekä viikonloppu- ja arkipyhäkorvausta 90,50 eurosta 116,75 euroon. Kesäkaudelta maksettavan hälytysrahan korvaustasoa ei muuteta.
Oulun kaupunki muistuttaa, että korona-aikana ja isänpäivänäkin vieraillaan vain terveenä ja tavallista pienemmällä porukalla. Vierailun aikana huomioidaan turvaetäisyydet ja käytetään maskeja. Vierailua tulee välttää, jos on saattanut altistua koronavirukselle.
Pohjois-Pohjanmaalla ollaan yhä koronaepidemian perustasolla.
Johtajaylilääkäri Juha Korpelaista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä haastattelee Jussi Häkkilä.
Hallituksen asettamien rajoittamistoimenpiteiden myötä koronaepidemian ensimmäinen huippu jäi Pohjois-Pohjanmaalla matalaksi. Rajoitteiden asteittainen purkaminen pitää epidemian hallinnassa, mutta samalla sen kesto pitenee, mikä puolestaan voi aiheuttaa muutoksia sairaalan toimintaan pitkäksikin aikaa. Jotta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa joustavasti epidemian edetessä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä aloitetaan yhteistoimintamenettely.
Jo 20 miljoonaa euroa tänä vuonna lääketieteelliseen tutkimukseen lahjoittanut säätiö teki hengityskoneita varten puolen miljoonan euron lisälahjoituksen koronakriisin myötä. Ensimmäiset laitteet ovat jo perillä osastoilla.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu lauantaiaamuun mennessä kaksi uutta positiivista laboratoriovarmistettua koronatapausta vanhoista tartuntaketjuista.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat maltillisesti. Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi 2,8 prosenttia. Varsinaisten lähetteiden määrä kasvoi 2,4, ilman lähetettä saapuneiden määrä 0,5 ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,7 prosenttia. Kasvaneen palvelukysynnän tyydyttämiseksi ja terveydenhuoltolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen turvaamiseksi viime vuonna avattiin kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto. Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,0 prosenttia. Sairaanhoitopiirissä hoidettiin 163 492 eri potilasta toimintavuoden aikana. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 3,2 prosenttia, kun taas hoitopäivien määrä väheni 0,3 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2019.
Sairaanhoitopiirin strategia 2020– hakee menestyksen avaimia muun muassa yhteistyöstä, joka ulottuu kuntiin, peruspalveluihin ja koko erityisvastuualueelle. Asukkaiden vastuu terveydestään korostuu ja hoitoa annetaan jo lähitulevaisuudessa potilaslähtöisesti osaamiskeskuksissa. Valtuusto hyväksyi uuden strategian eilisessä kokouksessaan. Edellisen kerran Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia päivitettiin kolme vuotta sitten. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, muun muassa OYS 2030 sairaalan pääsuunnitelma eli masterplan on uudistettu ja investoinnin laajuus ja aikataulu ovat muuttuneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti mm. ikääntymisen ja uudistuvan lainsäädännön myötä.
Oulun konsernihallinto esittää, että Oulun kaupunki luopuisi Työterveys Virta Oy:n omistuksesta.
Viime päivinä on havaittu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöihin kohdistunutta tietojenkalastelua sähköpostilla.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kulut kasvoivat viime vuonna tuloja enemmän.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä johtajaylilääkäri Juha Korpelaista haastattelee Jussi Häkkilä.