Johtajaylilääkäri Juha Korpelaista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä haastattelee Jussi Häkkilä.
Hallituksen asettamien rajoittamistoimenpiteiden myötä koronaepidemian ensimmäinen huippu jäi Pohjois-Pohjanmaalla matalaksi. Rajoitteiden asteittainen purkaminen pitää epidemian hallinnassa, mutta samalla sen kesto pitenee, mikä puolestaan voi aiheuttaa muutoksia sairaalan toimintaan pitkäksikin aikaa. Jotta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa joustavasti epidemian edetessä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä aloitetaan yhteistoimintamenettely.
Jo 20 miljoonaa euroa tänä vuonna lääketieteelliseen tutkimukseen lahjoittanut säätiö teki hengityskoneita varten puolen miljoonan euron lisälahjoituksen koronakriisin myötä. Ensimmäiset laitteet ovat jo perillä osastoilla.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu lauantaiaamuun mennessä kaksi uutta positiivista laboratoriovarmistettua koronatapausta vanhoista tartuntaketjuista.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat maltillisesti. Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi 2,8 prosenttia. Varsinaisten lähetteiden määrä kasvoi 2,4, ilman lähetettä saapuneiden määrä 0,5 ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,7 prosenttia. Kasvaneen palvelukysynnän tyydyttämiseksi ja terveydenhuoltolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen turvaamiseksi viime vuonna avattiin kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto. Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,0 prosenttia. Sairaanhoitopiirissä hoidettiin 163 492 eri potilasta toimintavuoden aikana. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 3,2 prosenttia, kun taas hoitopäivien määrä väheni 0,3 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2019.
Sairaanhoitopiirin strategia 2020– hakee menestyksen avaimia muun muassa yhteistyöstä, joka ulottuu kuntiin, peruspalveluihin ja koko erityisvastuualueelle. Asukkaiden vastuu terveydestään korostuu ja hoitoa annetaan jo lähitulevaisuudessa potilaslähtöisesti osaamiskeskuksissa. Valtuusto hyväksyi uuden strategian eilisessä kokouksessaan. Edellisen kerran Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia päivitettiin kolme vuotta sitten. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, muun muassa OYS 2030 sairaalan pääsuunnitelma eli masterplan on uudistettu ja investoinnin laajuus ja aikataulu ovat muuttuneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti mm. ikääntymisen ja uudistuvan lainsäädännön myötä.
Oulun konsernihallinto esittää, että Oulun kaupunki luopuisi Työterveys Virta Oy:n omistuksesta.
Viime päivinä on havaittu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöihin kohdistunutta tietojenkalastelua sähköpostilla.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kulut kasvoivat viime vuonna tuloja enemmän.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä johtajaylilääkäri Juha Korpelaista haastattelee Jussi Häkkilä.
OYS 2030 –hankkeen ohjelmajohtaja Kari Pekka Tampiota Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto on päättänyt tämänpäiväisessä kokouksessaan myydä Oulun Medikiinteistöt Oy:n koko osakekannan ja Sairaalarinteen maa-alueet Lapti Groupille jain kiinteistösijoitusrahasto Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaisten Oulaskankaan sairaalassa.
Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsi tänään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Työpaikalta terveyttä elämään – itseään ja organisaatiota johtamalla -hankkeen, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Suupohjan liikuntaneuvonnan palveluketju-hankkeen sekä Keskiviikon Kuntofutis ry:n Kuntofutis M30+ -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä viime vuonna. Lisäksi liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Jyväskylän Pyöräilyseura ry laaja-alaisesta toiminnasta pyöräilyn olosuhteiden edistämiseksi.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Raahen leikkausyksikkö siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ensi vuoden alusta.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi haki kymmenen henkilöä. Virka on haettavana, koska nykyinen johtaja Hannu Leskinen jää eläkkeelle 1. huhtikuuta 2018. Leskinen jää vuosilomalle vuodenvaihteen jälkeen.