Kuva: Shutterstock

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat maltillisesti

25.03.2020 11:04 - Ari Kettukangas

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat maltillisesti. Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi 2,8 prosenttia. Varsinaisten lähetteiden määrä kasvoi 2,4, ilman lähetettä saapuneiden määrä 0,5 ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,7 prosenttia. Kasvaneen palvelukysynnän tyydyttämiseksi ja terveydenhuoltolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen turvaamiseksi viime vuonna avattiin kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto. Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,0 prosenttia. Sairaanhoitopiirissä hoidettiin 163 492 eri potilasta toimintavuoden aikana. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 3,2 prosenttia, kun taas hoitopäivien määrä väheni 0,3 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2019.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat maltillisesti. Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi 2,8 prosenttia. Varsinaisten lähetteiden määrä kasvoi 2,4, ilman lähetettä saapuneiden määrä 0,5 ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,7 prosenttia. Kasvaneen palvelukysynnän tyydyttämiseksi ja terveydenhuoltolain mukaisten hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen turvaamiseksi viime vuonna avattiin kolme uutta leikkaussalia ja yksi uusi vuodeosasto. Hoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,0 prosenttia. Sairaanhoitopiirissä hoidettiin 163 492 eri potilasta toimintavuoden aikana. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 3,2 prosenttia, kun taas hoitopäivien määrä väheni 0,3 prosenttia. Näin ollen toivottava, palvelustrategian mukainen erikoissairaanhoidon avohoitoistumisen kehitys jatkui edelleen. Synnytysten määrä väheni 16,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Taustalla oli Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan päättyminen lainsäädännöllisistä syistä vuoden 2018 lopulla ja alueen synnytysten suuntautuminen arvioitua enemmän oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle. Oulaskankaan synnytystoiminnan päättymisen ohella synnytysmäärien laskuun vaikutti myös yleinen syntyvyyden lasku. Sairaanhoitopiirin tulos oli 6,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2019. Tulokseen vaikutti merkittävästi ennakoitua suurempi palvelutuotannon volyymi vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä arvioitua suotuisampi kulukehitys mm. potilasvakuutusvelan osalta.

Lue myös: Yksi uusi koronavirustartunta todettu Soiten alueella

Kilpailut

Uusimmat