Kuva: Fotolia

Oulun vesi valmistelee kilpailutusta lietteen jatkojalostukseen

23.11.2017 10:15 - Jussi Häkkilä

Oulun Vesi valmistelee kilpailutusta, jonka avulla hankitaan uusi kestävän kehityksen mukainen jätevesilietteiden käsittelyratkaisu.

Oulun Vesi valmistelee kilpailutusta, jonka avulla hankitaan uusi kestävän kehityksen mukainen jätevesilietteiden käsittelyratkaisu Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteille. Perinteisen käsittelyn sijaan lietteestä tavoitellaan ensisijaisesti raaka-ainetta tai uusia tuotteita hyötykäyttöön.  
Innovatiivisen julkisen hankinnan avulla pyritään löytämään uusia ratkaisuja lietteen hyötykäyttöön ja jopa luomaan kokonaan uusia ympäristöystävällisiä tuotteita. Uusi ratkaisu voi liittyä myös käsittelytekniikkaan. Lietteen jatkojalostus on osa kiertotaloutta, ja tulevaisuudessa lainsäädäntö saattaa entisestään nostaa sen hyötykäytön vaatimuksia.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaalle vesienhoitoa edistävä VYYHTI-asiantuntijaverkosto

Kilpailut

Uusimmat