Kiimingin kiertotalousalueelle biohiiltä ja puuhaketta hyödyntävä hulevesien suodatusalue

19.03.2020 09:06 - Jussi Häkkilä

Oulun kaupunki rakennuttaa CircVol-hankkeen yhteydessä Kiimingin Välimaan kiertotalousalueelle vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suodattamiseen.

Oulun kaupunki rakennuttaa CircVol-hankkeen yhteydessä Kiimingin Välimaan kiertotalousalueelle vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suodattamiseen. Tänä keväänä toteutettava biohiilirakenne on lajissaan ensimmäinen Oulussa. Kiertotalousalueen toimijat vastaavat oman alueensa hulevesien käsittelystä, mutta rakenne jatkokäsittelee vesiä koeluontoisesti ja voi vähentää vedestä esimerkiksi fosforia, kokonaistyppeä, kuparia, lyijyä ja sinkkiä. Lisäksi Oulun ammattikorkeakoululla on ollut alueella viime kesästä lähtien jatkuvatoiminen mittausasema, joka lähettää reaaliaikaista tulosta veden laadusta. Asema on toiminnassa sulan veden aikana.Välimaan kiertotalousalueelle rakentuu Oulun Veden toimesta myös jätevesiviemäri, johon alueelle sijoittuvilla toimijoilla on mahdollista ohjata jätevetensä. Tie- ja piha-alueilta tulevia hulevesiä viemäriin ei saa ohjata, vaan ne tulee johtaa maastoon virtaamahuippuja tasaavien allasrakenteiden kautta. Uusi vesiensuojelurakenne pilotoi näiden hulevesien jatkokäsittelyä.

Lue myös: Ylivieskaan, Raaheen ja Kempeleeseen hulevesikosteikkoja

Kilpailut

Uusimmat