Oulaisten kaupungin valtuustoryhmien yhteisessä kannanotossa vaaditaan hallitusta luopumaan Oulaskankaan sairaalan toiminnan supistamista koskevista kehysriihen linjauksista.
Oulun kaupunki toteaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen talouden tasapainottamisesityksestä, että toimenpide-ehdotuksista ei ole laadittu erilaisia päätösvaihtoehtoja eikä niihin liittyviä vaikutusten ennakkoarviointeja.
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat ovat tyrmistyneitä hyvinvointialue Pohteen talouden tasapainottamisohjelmasta ja toimenpiteistä, jotka ovat niin ajallisesti kuin saavutettavien säästöjen osalta epärealistisia.
Oulun seudun kuntien hallitusten puheenjohtajat esittävät seutuyhteistyön tiivistämistä Tampereen ja Turun kaupunkiseutufoorumien malliin.
Kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Turun, Tampereen, Espoon, Vantaan ja Oulun yhteisen kannanoton mukaan tulevassa hallitusohjelmassa on tunnustettava kaupunkien merkitys EU-yhteistyössä ja asetettava hallituksen ja kaupunkien yhteisiä tavoitteita, jotta Suomi olisi tulevaisuudessa osaavampi ja kilpailukykyisempi.
Oulun seudun kunnat toteavat yhteisessä kannanotossaan, että lähijunaliikenteen toimivuutta kokeiltaisiin alueella riittävän pitkällä pilotilla, jossa junan käyttö, sen vaikutukset maankäyttöön, liikkuvuuteen ja koko seudulliseen syöttöliikenteeseen todennettaisiin.
Suomen Yrittäjät ja Pyhäjoen kunta toivovat, että valtiovalta lähtisi edistämään Pyhäjoen ydivoimahankkeen uutta alkua ja etsimään uutta läntistä kumppania.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on pettynyt Väyläviraston esitykseen väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030.
Suomen, Ruotsin ja Norjan luterilaisten kirkkojen pohjoisimpien hiippakuntien piispat ja Oulun ortodoksisen hiippakunnan piispa tuomitsevat yhteisessä tämänpäiväisessä kannanotossaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.
13 kaupunkiympäristössä toimivaa energia-alan yritystä ovat huolissaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamasta epävarmuudesta Suomen energian huoltovarmuuden varmistamisessa.
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: Oulun lentoasema ja satama osaksi Euroopan laajuista TEN-T-verkkoa
Helsingin, Espoon, Tampereen Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat kantavat huolta TE-palveluiden uuden kannustavan rahoitusmallin valmistelusta.
Maakuntajohtajat esittävät, että kaavoitus- ja rakentamislakia koskeva valmistelu keskeytetään kokonaan.
Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) yhteisessä kannanotossa kunnat vaativat, että Savonlinnan ja Länsi-Pohjan keskussairaaloiden ympärivuorokautinen yhteispäivystys tulee muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi vuoteen 2032 saakka sekä velvoitteeksi pitää Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla kummassakin kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.
Pohjois-Pohjanmaan poliittiset piirijärjestöt tuomitsevat jyrkästi kaiken poliittisia toimijoita kohtaan kohdistetun ilkivallan ja väkivallan.
Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajien muodostaman C21-verkoston kannanoton mukaan maan hallituksen tulisi kohdentaa ensi vuoden budjetissaan kunnille mittaluokaltaan ja painotuksiltaan vastaava tukipaketti kuin kuluvana vuonna.