Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan Oulun kaupunki on jakanut lahjakortteja kiitokseksi työntekijöille, jotka olivat töissä syyskuisen työtaistelun aikana.
Oulun kaupungin palveluksessa työskentelevät Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenet ovat lakossa keskiviikosta perjantaihin.
Oulun kaupungin palveluksessa työskentelevät JHL:n ja Jytyn jäsenet ovat lakossa keskiviikosta perjantaihin.
Oulu suunnittelee ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamista, mikä heikentää työehtoja ja voi johtaa irtisanomisiin. JHL ja Jyty vastustavat epäreiluja ulkoistuksia työtaistelulla. Oulun ateria- ja puhtauspalveluissa työskentelevät JHL:n ja Jytyn jäsenet ovat lakossa torstaina 24. syyskuuta.
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki tapasivat Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan maanantaina 21.9. Ammattiliittojen puheenjohtajat vaativat Oulua luopumaan ulkoistamissuunnitelmistaan.
Oulun kaupungin suunnitelmat ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut liikkeenluovutuksella uhkaavat Julkisten ja hyvinvointialojen liiton ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton mukaan yli 300:n työntekijän työehtoja ja työsuhteita.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työtaistelua lakolla, joka vaikuttaa merkittävästi rautateiden tavaraliikenteeseen.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloittaa ensi maanantaina työtaistelun, jolla vastustetaan irtisanomissuojan heikentämistä korkeintaan 20:n hengen yrityksissä.