Työtuomioistuin: Oulun kaupunkiin kohdistuneet työtaistelut syksyllä 2020 olivat työrauhavelvoitteen vastaisia ja siten laittomia

17.02.2021 09:03 - Ari Kettukangas

Oulun kaupunki ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ovat tyytyväisiä Työtuomioistuimen ratkaisuun, joka oli kaikilta osin odotettu ja työnantajan käsityksen mukainen.

Työtuomioistuin on antanut maanantaina tuomiot koskien neljää kannetta, jotka liittyivät Oulun kaupunkiin syksyillä 2020 kohdistuneisiin työtaisteluihin. Lakot liittyivät kaupungin suunnitelmiin ulkoistaa toimintoja liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Tuomioiden mukaan Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry ja Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry rikkoivat työrauhavelvollisuuttaan. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto Jyty ry ja Julkisen alan unioni JAU ry laiminlöivät valvontavelvollisuutensa. Työtuomioistuin toteaa, että työtaisteluiden syinä olivat kaupungin liikkeenjohtovallan piiriin kuuluvat toimet ja työtaistelut siten kohdistuivat työ- ja virkaehtosopimuksen määräykseen työnantajan työjohto-oikeudesta. Järjestöt tuomittiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vaatimusten mukaisesti maksamaan hyvityssakkoja ja korvaamaan oikeudenkäyntikulut.Kaikki tuomiot olivat yksimielisiä. Oulun kaupunki ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ovat tyytyväisiä Työtuomioistuimen ratkaisuun, joka oli kaikilta osin odotettu ja työnantajan käsityksen mukainen.

Lue myös: Ouluun laaditaan suunnitelma oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä

Kilpailut

Uusimmat