Kuva: Pirjo Rautiainen

Hammastunturin erämaan luonto- ja kulttuuriperintöä inventoidaan

21.07.2022 11:34 - Jussi Häkkilä

Metsähallituksen luontokartoittajat liikkuvat tänä kesänä Hammastunturin erämaassa kartoittaen luontotyyppejä ja kasvilajeja virtavesien varsilla, soilla ja metsissä.

Metsähallituksen luontokartoittajat liikkuvat tänä kesänä Hammastunturin erämaassa kartoittaen luontotyyppejä ja kasvilajeja virtavesien varsilla, soilla ja metsissä. Maastotyöt kohdistuvat Ivalojoen kulta-alueelle, jolla tutkitaan Ivalojoen ja sen sivujokien varsia. Kasvilajeista keskitytään erityisesti kartoittamaan laaksoarhoa, jota kasvaa Pohjois-Lapissa ainoastaan Ivalojoella. Myös Hammasjärvestä Ukonjärveen laskevan Kirakkajoen rantojen luontotyypit, lajisto ja kulttuuriperintö inventoidaan.  
Ajan tasalla olevaa luontotietoa tarvitaan maankäytön ohjaukseen, jotta suojeltavien lajien ja luontotyyppien säilyminen voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Ajantasaista tietoa tarvitaan myös luonnossa tapahtuvien muutosten seurantaan.  

Lue myös: Meriluonnon monimuotoisuutta kartoitetaan Perämeren rannikolla

Kilpailut

Uusimmat