Haapaveden biojalostamolle ympäristölupa

08.07.2020 09:36 - Jussi Häkkilä

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kanteleen Voima Oy:lle Haapaveden biojalostamon toimintaan sekä käsiteltyjen jätevesien johtamiseen purkuputkella Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella.

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kanteleen Voima Oy:lle Haapaveden biojalostamon toimintaan sekä käsiteltyjen jätevesien johtamiseen purkuputkella
Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella. Biojalostamon päätuote on puuraaka-aineesta valmistettu liikennepolttoaineena käytettävä etanoli. Jalostamo tuottaa vuodessa noin 65 000 tonnia etanolia. Lisäksi syntyy sivutuotteina ligniiniä, raakatärpättiä sekä biokaasua.

Biojalostamon raaka-aineet ovat puupohjaisia sahateollisuuden sivutuotteita ja metsäraaka-aineita. Biojalostamossa puubiomassan selluloosa ja hemiselluloosa hajotetaan
sokereiksi. Sokereista valmistetaan etanolia, joka väkevöidään polttoainekäyttöön sopivaksi väkeväksi etanoliksi.

Lue myös: Haapavedelle kaavaillulle biojalostamolle 24,5 miljoonaa euroa

Kilpailut

Uusimmat