Kuva: Mari Korpua

Oulun poliisi on tutkinut OYS:ssa tapahtunutta lääkevarkautta - useiden henkilöiden tietoturvaa loukattu

09.03.2022 13:15 - Marja Ollakka

Oulun poliisilaitoksen huumausainerikollisuutta tutkivassa yksikössä on ollut marraskuusta 2021 saakka tutkittavana rikoskokonaisuus, jonka epäillään tapahtuneen Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Esitutkinta on nyt valmistunut, ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan.

Poliisi epäilee, että henkilö, joka oli sairaanhoitajana työsuhteessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulun yliopistollisen sairaalan osastolla, syyllistyi kevään ja syksyn 2021 välisenä aikana useihin eri rikoksiin. Sairaanhoitajan epäillään anastaneen työpaikaltaan omaan käyttöönsä huomattavan määrän huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita. Poliisi epäilee tämän toiminnan olleen pitkäkestoista ja jatkuvaa. Anastustoiminta aiheutti vääriä kirjauksia potilaiden tietoihin, minkä epäillään aiheuttaneen myös laiminlyöntejä ja vaaraa potilasturvallisuudelle.

Kyseessä on vakava rikoskokonaisuus, kun ottaa huomioon epäillyn henkilön aseman sekä anastettujen lääkeaineiden määrän ja laadun.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että rikos on tapahtunut Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla. Tämän seurauksena useita potilaita kohtaan on tapahtunut henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen seurauksena potilaiden lääkkeiden antokirjauksia voi olla virheellisesti merkitty potilastietojärjestelmään.

Väärät kirjaukset ovat seurausta tapahtumasta, jossa hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö on anastanut lääkkeitä omaan käyttöönsä ja tekonsa toteuttaakseen on tehnyt potilastietojärjestelmään vääriä merkintöjä.

Laajojen selvitysten perusteella loukkaus kohdistuu n. 20-30 potilaan potilasjärjestelmässä oleviin henkilötietoihin. Potilaat on pyritty kartoittamaan mahdollisimman hyvin, mutta on mahdollista, että yksittäisiä potilaita löytyy vielä lisää.

Selvitettyihin henkilöihin sairaanhoitopiiri on ollut yhteydessä ja mikäli jatkossa henkilöitä selviää tutkinnan edetessä lisää, sairaanhoitopiiri ottaa potilaisiin yhteyden.

Tapahtumasta on tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Kilpailut

Uusimmat