Oulun yliopistollisessa sairaalassa on leikattu robottiavusteisesti noin 65 keuhkojen syöpää sairastavaa potilasta. Vaikka robottikirurgian potilasmäärä on vielä pieni, potilashyödyt ovat merkittävät.
Aikoja joudutaan perumaan tai aikatauluttamaan uudelleen
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja Oulun kaupungille lakkovaroituksen.
Uusi käyntiosoite on Kiviharjuntie 5. ja sisäänkäynti on kaupunginsairaalan pääovesta. Kuntoutusosastolle on sisäänkäynniltä opasteet ja myös osaston puhelinnumerot asiakkaille ovat muuttuneet sijainnin vaihtuessa.
Töiden arvioidaan jatkuvan elokuulle saakka.
Jatkossa myös ppshp.fi - osoitteesta kävijät ohjataan automaattisesti uudelle sivustolle. Suuri osa ppshp.fi -osoitteessa sijainneista sisällöistä on siirretty uudelle alustalle, minkä lisäksi sivustolle on tuotettu paljon myös uutta sisältöä.
Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikön uudet tilat ovat valmistuneet ja luovutettu rakentajalta sairaanhoitopiirille.
Hengitysliitto lahjoittaa yhdessä Oulun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Oulun Yliopistolliselle sairaalalle hengityksen apuvälineitä, joita voidaan käyttää muun muassa hengityssairaiden hoidossa ja kuntoutuksessa.
OYSin uuden sairaalan rakentaminen etenee kevään ja kesän aikana liikennejärjestelyjen ja pihatöiden pariin. Ennen kun saadaan valmista, aiheutuu töistä väliaikaista häiriötä sairaala-alueella liikkuville.
Paikalliset neuvottelut suojelutyön määrästä Oulun yliopistollisessa sairaalassa jatkuivat maanantaina aamupäivästä. Jo alkuviikosta pystytään pääosin toteuttamaan kiireellisistä hoidosta ne, jotka on annettava potilaalle viikon sisällä. Tilanteen seuraamista varten on avattu potilasviestinnälle uusi kanava osoitteeseen oys.fi/lakko.
Perjantaina annetusta tiedosta poiketen kaikkia alun perin maanantaille 4.4. aikataulutettuja syöpähoitoja ei voidakaan antaa. Neuvottelut Oulun yliopistollisen sairaalan suojelutyövoiman määrästä jatkuivat lauantaina alkuillasta. Lakko aiheuttaa muutoksia syövän lääke- ja sädehoitoihin sekä syöpäleikkauksiin.
Oulun yliopistollisen sairaalan suojelutyövoiman määrästä käytiin paikallisia neuvotteluja perjantaina lähes koko päivän ajan. Neuvotteluissa päästiin eteenpäin ja sairaalan suojelutyön määrää lisätään. Tämä tarkoittaa, että osa OYSin kiireellisestä hoidosta voidaan järjestää myös lakon aikana.
OYS varautuu tekemään monia muutoksia toimintaansa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä perjantaina 1.4. alkavan Tehyn ja Superin lakon vuoksi. Päivystyksellinen toiminta pyritään turvaamaan, mutta riskinä on OSYPin ruuhkautuminen. OSYPin koronanäytteenotto on toistaiseksi kiinni 1.4. alkaen.
Tehyn ja Superin lakkouhan vuoksi Oulun yliopistollisen sairaalan toimintaa Oulussa ja Oulaisissa supistetaan. Keskiviikkona aletaan perua perjantain 1.4 ja maanantain 4.4. vastaanottoaikoja ja toimenpiteitä. Potilaita informoidaan mahdollisuuksien mukaan tekstiviesteillä.
Rasvamonttu vaalii tällä kertaa kotiseutu perinteitä Ylikiimingissä. Pöyskön Erkille teema on niin laaja käsite, ettei kaikki kokoelman koneetkaan meinaa mahtua Nuorittan kylän ja Ylikiimingin taajaman välille. Onneksi parempi puolisko Eeva kuitenkin ohjaa koko paketin kasassa pitämisessä Zetorin takapenkiltä käsin :) Mestarin itsensä mukaan köyhyys kuitenkin rajoittaa myös koneiden määrää ja omia kättentaitoja. Monenlaista härvilää on kuitenkin kasautunut oman näpertelyn johdosta aina kaksipyöräisistä nelipyöräisiin ja rantteen puolelle kuorimakoneesta pärekoneeseen saakka. Seuraavaksi kurkataankin kuinka hienoja pärisijöitä on matkan varrella syntynyt ja minkälaisia keksintöjä erilaiset työvaiheet ovat opettaneet tekijäänsä rakentamaan!
Oulun poliisilaitoksen huumausainerikollisuutta tutkivassa yksikössä on ollut marraskuusta 2021 saakka tutkittavana rikoskokonaisuus, jonka epäillään tapahtuneen Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Esitutkinta on nyt valmistunut, ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan.