Istahda pöytään Marjan ja viikoittaisten tähtivieraiden kanssa. Tällä viikolla kahavilla on näyttelijä Mikko Töyssy.
Oulun yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeista haastattelee Jussi Häkkilä.
Istahda pöytään Marjan ja viikoittaisten tähtivieraiden kanssa. Tällä viikolla kahavilla on näyttelijä Mikko Töyssy.
Istahda pöytään Marjan ja viikoittaisten tähtivieraiden kanssa. Tällä viikolla kahavilla on näyttelijä Mikko Töyssy.
Istahda pöytään Marjan ja viikoittaisten tähtivieraiden kanssa. Tällä viikolla kahavilla on näyttelijä Mikko Töyssy.
Istahda pöytään Marjan ja viikoittaisten tähtivieraiden kanssa. Tällä viikolla kahavilla on näyttelijä Mikko Töyssy.
Oulun yliopistollisessa sairaalassa on leikattu robottiavusteisesti noin 65 keuhkojen syöpää sairastavaa potilasta. Vaikka robottikirurgian potilasmäärä on vielä pieni, potilashyödyt ovat merkittävät.
Aikoja joudutaan perumaan tai aikatauluttamaan uudelleen
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ja Oulun kaupungille lakkovaroituksen.
Uusi käyntiosoite on Kiviharjuntie 5. ja sisäänkäynti on kaupunginsairaalan pääovesta. Kuntoutusosastolle on sisäänkäynniltä opasteet ja myös osaston puhelinnumerot asiakkaille ovat muuttuneet sijainnin vaihtuessa.
Töiden arvioidaan jatkuvan elokuulle saakka.
Jatkossa myös ppshp.fi - osoitteesta kävijät ohjataan automaattisesti uudelle sivustolle. Suuri osa ppshp.fi -osoitteessa sijainneista sisällöistä on siirretty uudelle alustalle, minkä lisäksi sivustolle on tuotettu paljon myös uutta sisältöä.
Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikön uudet tilat ovat valmistuneet ja luovutettu rakentajalta sairaanhoitopiirille.
Hengitysliitto lahjoittaa yhdessä Oulun Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa Oulun Yliopistolliselle sairaalalle hengityksen apuvälineitä, joita voidaan käyttää muun muassa hengityssairaiden hoidossa ja kuntoutuksessa.
OYSin uuden sairaalan rakentaminen etenee kevään ja kesän aikana liikennejärjestelyjen ja pihatöiden pariin. Ennen kun saadaan valmista, aiheutuu töistä väliaikaista häiriötä sairaala-alueella liikkuville.
Paikalliset neuvottelut suojelutyön määrästä Oulun yliopistollisessa sairaalassa jatkuivat maanantaina aamupäivästä. Jo alkuviikosta pystytään pääosin toteuttamaan kiireellisistä hoidosta ne, jotka on annettava potilaalle viikon sisällä. Tilanteen seuraamista varten on avattu potilasviestinnälle uusi kanava osoitteeseen oys.fi/lakko.