Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vaalassa sijaitsevan Aittojoen tilaa ryhdytään parantamaan

13.06.2024 12:57 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan rajalla Vaalassa sijaitsevan Aittojoen tilaa ryhdytään parantamaan.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan rajalla Vaalassa sijaitsevan Aittojoen tilaa ryhdytään parantamaan. Tulvat ja niiden tuomat vettymis- ja muut haitat ovat lisääntyneet ja toisaalta myös veden vähyys pitkien kuivien jaksojen jälkeen aiheuttavat harmia vesieliöstölle ja vesien käyttäjille. 

Nyt käynnistetyn yhteistyöhankkeen tarkoituksena on selvittää Aittojoen valuma-alueen perustiedot sekä kartoittaa vesistöjen kuormittavimmat alueet. Lisäksi hankkeessa laaditaan toimenpide-ehdotuksia maa- ja metsätalouden vesienhallintaan sekä kiintoaines- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Selvitys valmistuu ensi keväänä, jonka jälkeen kunnostustoimiin on tarkoitus hakea rahoitusta.

Lue myös: Vesienhoito- ja kunnostushankkeita avustetaan Pohjois-Pohjanmaalla tänä vuonna 280 000 eurolla

Kilpailut

Uusimmat