Kuva: Pirjo Rautiainen Metsähallitus

Löydä kotkanpesä ja tienaa satanen

22.03.2024 08:37 - Jussi Häkkilä

Metsähallitus maksaa jälleen sadan euron löytöpalkkion Pohjois-Suomessa ilmoitetusta maakotkan pesästä, joka ei ole sillä ennestään tiedossa.

Metsähallitus maksaa jälleen sadan euron löytöpalkkion Pohjois-Suomessa ilmoitetusta maakotkan pesästä, joka ei ole sillä ennestään tiedossa. Poronhoitoalueella löytöpalkkio maksetaan myös uudesta merikotkan pesästä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, pesän koordinaatit, paikannimi ja kunta. Metsähallitus tarkastaa pesät ennen palkkion maksamista. Lähes kaikissa tunnetuissa, Metsähallituksen hallinnoimilla mailla sijaitsevissa kotkanpesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on ilman kylttiä. Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu kaikkiaan noin 230:sta ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.

Lue myös: Metsähallitus: Maakotka pesintä hyvä, merikotkan pesinnässä poronhoitoalueella huonompi vuosi

Kilpailut

Uusimmat