Oulussa tutkitaan hulevesien hallintaan kaupunkiympäristössä liittyviä haasteita

27.02.2024 08:29 - Jussi Häkkilä

Yliopistotutkija Heini Postilaa Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun yliopistossa on käynnistynyt hulevesien hallintaan kaupunkiympäristössä liittyvä hanke. Tarkoituksena on selvittää hulevesien laatuun ja määrään liittyviä haasteita. Hulevesien ja lumen sulamisvesien määrän hallinta ja epäpuhtauksien käsittely ovat kaupungeissa yhä tärkeämpiä muuttuvan ilmaston myötä. Lumihangista sulavien kylmien kuravesien puhdistamisessa on tärkeää testata uusia ratkaisuja ja luontopohjaisia menetelmiä, jotta hulevesien ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.
Hulevesissä keskeisiä epäpuhtauksia ovat mm. kiintoaine, ravinteet, metallit, kloridi ja mikromuovi, jotka aiheutuvat esimerkiksi rakennustöistä, piha- ja puistoalueista, rakennusten ja auton materiaalien korroosiosta ja kulumisesta, suolan ja hiekoitushiekan käytöstä, renkaiden kulumisesta ja irtoroskista. Hulevedet voivat aiheuttaa vesistöissä mm. kiintoaineen kasautumista, haitta-aineiden kertymistä pohjaan ja rehevöitymistä. Hanke vuoden 2026 lokakuun loppuun. Kuluvana keväänä hankkeessa käynnistyy vedenlaatujen seuranta.

Ympäristöministeriö on myöntänyt lähes 1,4 miljoonaa euroa kaupunkien hulevesien hallintasuunnitelmien laadintaan 15:lle hankkeelle. Pohjois-Suomesta tukea saivat Nivalan ja Oulaisten hankkeet.

Lue myös: Oulun kaupungin omistamille vesialueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa

Kilpailut

Uusimmat