Kuva: Mari Korpua

Rikosten määrä kasvoi viime vuonna hieman Oulun poliisilaitoksen alueella

14.03.2023 10:25 - Jussi Häkkilä

Oulun poliisilaitoksen alueella rikosten määrä kasvoi viime vuonna edellisvuodesta 675:llä 26 391:een.

Oulun poliisilaitoksen alueella rikosten määrä kasvoi viime vuonna edellisvuodesta 675:llä 26 391:een. Henkirikoksia ja niiden yrityksiä oli yhteensä 45, kun edellisvuonna niitä oli 41. Omaisuusrikosten määrä nousi noin kaksi prosenttia. Väkivaltarikoksissa nousua tapahtui suhteellisesti enemmän, noin kymmenen prosenttia. Pahoinpitelyrikoksissa kasvua oli saman verran. Törkeissä pahoinpitelyissä oli kasvua 33 ja lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä peräti 59 prosenttia. Huumausainerikoksissa oli hienoista laskua, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi liki 14 prosenttia. 

Liikennerikosten määrä väheni 1 780:lla, ja kokonaisuutena poliisin tietoon tulleet liikennerikokset vähenivät kolme prosenttia.

Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien hälytystehtävien väheneminen on valtakunnallinen ilmiö. Oulun poliisilaitoksen alueella hälytystehtävien määrä väheni 3 817:lla eli viidellä prosentilla edellisvuodesta. Hälytystehtävät vähenivät kaikilla mitattavilla osa-alueilla, lukuun ottamatta päihtyneistä johtuvia tehtäviä, joiden määrä kasvoi noin seitsemän prosenttia.

Keskimääräinen toimintavalmiusaika pysyi hyvänä Oulun poliisilaitoksen alueella.

Vaikka selvitysprosentit hieman laskivat kaikkien rikoslakirikosten ja henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten osalta, olivat Oulun poliisilaitoksen selvitysprosentit silti jokaisella osa-alueella valtakunnallista keskiarvoa korkeammat. Omaisuusrikosten osalta valtakunnallisessa vertailussa Oulun poliisilaitos sijoittui neljännelle sijalle, henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa kolmannelle sijalle ja kaikissa rikoslakirikoksissa neljännelle sijalle.

Lue myös: Poliisi valvoo turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta

Kilpailut

Uusimmat