Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Iin Oijärvelle uusi säännöstelyohje -säännöstelyn automatisointimahdollisuuksia selvitetään

25.01.2023 13:21 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii Iin Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen tämän vuoden aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii Iin Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen tämän vuoden aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi. Nykyisen säännöstelyohjeen on havaittu johtavan liian korkeisiin kesävedenpintoihin, josta voi olla haittaa mm. alueen linnustolle. Lisäksi vedenpinta on päässyt nousemaan kesä- ja syyssateiden myötä liian korkealle liian usein. Myös Kuivajokivarresta on tullut palautetta liian äkkinäisistä virtaamavaihtelusta.

ELY-keskus haluaa myös tarkastella Oijärven säännöstelyä laajempana kokonaisuutena koko Kuivajoen vesistöalue huomioiden ja löytää ratkaisun, jolla lisättäisiin säännöstelystä saatavia hyötyjä ja vähennettäisiin säännöstelystä muodostuvia haittoja. Tähän liittyen ELY-keskus tilaa konsultilta selvityksen siitä, voidaanko säännöstely toteuttaa muuttamalla nykyinen kaukokäytettävä säännöstelypato pohjapadoksi, jolloin säännöstely voitaisiin lopettaa.

Mikäli säännöstelyrakenteiden muutosta ei voi tehdä esimerkiksi tulvariskien lisääntymisen tai muutoksen aiheuttaman ekologisten tai virkistyskäytön haittojen vuoksi, ELY-keskus selvittää Oijärven säännöstelyn automatisointimahdollisuuksia yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

ELY-keskus tulee järjestämään Oijärvellä yleisötilaisuuden, jossa alueen asukkailla ja muilla vesistön käyttäjillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Lue myös: Raahen säännösteltyjen vesien tilan parantamisesta keskustellaan ensi viikolla

Kilpailut

Uusimmat