Tornionjoelle Matkakosken pohjoispuolelle on muodostunut jääpato
Alavieskaan Alavieskantien sillan alapuolelle on muodostunut jääpato koko joen leveydelle.
Oulun kauppatorin kunnallistekniikan parantamisurakka alkaa ensi maanantaina työalueen aitaamisella ja kiveyksien purkutöillä.
Nivalassa Malisjoen jäät patoutuivat eilen illalla Karjannevantiellä erään talon läheisyydessä siten, että joen vesi nousi jonkin verran.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii Iin Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen tämän vuoden aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi.
EHYT ry:stä viestinnän asiantuntija Maaret Väkistä haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun Akionlahdella tehdään mereen johtavaan pohjapatoon kunnostustoimenpide, joka helpottaa kalojen läpipääsyä.
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostosta viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen oli Marjan jututettavana Pookin iltapäivässä.
Kalajoen tulvasuojelun helpottamiseksi rakennettu Hautaperän tekojärven pato Haapajärvellä vaurioitui alkuviikon myrskyssä.
Iijokeen on muodostunut hyyde- ja suppopatoja.
Oulun Kauppatorilta puretaan uuden suunnitellun hotellirakennuksen tieltä kaksikerroksinen tiilirakennus ja suojellun yksikerroksisen tiilirakennuksen puinen suojelematon laajennusosa.
Vuonna 2018 Tipattoman tammikuun teemana on ”vähästä kertyy paljon”. Teeman kautta keskusteluun nostetaan tissuttelu. Marjan jututettavana Pookin iltapäivässä oli EHYT ry:n viestinnän suunnittelija Maaret Väkinen.
Oulun Patosillan kulkuväylä saa pysyvän valaistuksen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.
Iin Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu.
Muhoksen Pyhäkosken voimalaitoksen patosillan korjaustyöt jatkuvat.