Kuva: Pirjo Rautiainen

Pudasjärven Sotkajärvellä edistetään linnuston pesimäoloja ja arvokkaan perinnemaiseman säilymistä kunnostusraivauksilla

20.07.2022 11:46 - Ari Kettukangas

Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti nykyiset raivaukset viime syksynä ja töitä on jatkettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tällä viikolla.

Pudasjärven Sotkajärvellä edistetään linnuston pesimäoloja ja arvokkaan perinnemaiseman säilymistä kunnostusraivauksilla. Kunnostuksia tehdään Pöllänjokisuistossa. Rehun kerääminen piti alueen avoimena 1960-luvulle asti, mutta nykyisellään se uhkaa pusikoitua umpeen. Pöllänjokisuisto on linnustoltaan arvokasta aluetta. Siellä pesii paljon sorsalinnustoa, josta osa on uhanalaista. Pöllänjokisuisto on myös maakunnallisesti merkittävä perinnebiotooppi ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Perinnebiotoopit eli perinnemaisemat ovat perinteisen maatalouden myötä syntyneitä luontotyyppejä, joissa tyypillisesti on rikas lajisto. Hoitamattomina ne kasvavat umpeen ja lajisto heikentyy, kiihdyttäen luontokatoa entisestään. Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti nykyiset raivaukset viime syksynä ja töitä on jatkettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tällä viikolla. Tämän kesän jälkeen raivattuna on yhteensä neljä hehtaaria. Raivatut alueet pysyvät jatkossa avoimina laidunnuksen avulla. Jo tästä kesästä alkaen kohdetta hoitavat Pudasjärven Hirvaskoskella asuvien koskenlampureiden lampaat. Pöllänjokisuisto on osa Sotkajärven yksityistä luonnonsuojelualuetta, joka taas kuuluu Sotkajärven ja Helakansuo-Kalettomansuon Natura-alueeseen. Kunnostusraivaukset tehdään ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksella.

Lue myös: Lapin ELY-keskukselta 125 000 euroa rakennusperinnön hoitoon

Kilpailut

Uusimmat