Kuva: Lapin Materiaalipankki Terhi Tuovinen

Lapin ELY-keskukselta 125 000 euroa rakennusperinnön hoitoon

19.07.2022 08:29 - Jussi Häkkilä

Lapin ELY-keskus on jakanut 125 000 euroa 35:een kohteeseen rakennusperinnön hoitoon.

Lapin ELY-keskus on jakanut 125 000 euroa 35:een kohteeseen rakennusperinnön hoitoon. Avustus on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.
ELY-keskus rahoitti ensisijaisesti kaavalla tai rakennussuojelulailla suojeltuja rakennuksia, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tai valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella sijaitsevia kohteita. Pääosa avustuksista myönnettiin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun pihapiirien päärakennusten kunnostamiseen. Esimerkiksi Pelkosenniemen Suvannon kylällä avustukset kohdistuivat myös talousrakennusten korjauksiin.
Korjaukset kohdistuvat esimerkiksi kattoon, ulkoseiniin, perustuksiin, ikkunoihin, oviin tai tulisijoihin. Valtionavustusta myönnettiin myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin.
Ympäristöministeriön vuosittainen määräraha oli hiukan aiempia vuosia suurempi. Lapissa avustushakemuksia tuli entiseen tapaan runsaasti, ja määräraha oli tarpeeseen nähden pieni.

Lue myös: Museovirastolta 1,3 miljoonaa rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen

Kilpailut

Uusimmat