Kuva: Jussi Häkkilä

Valtatien 22 parantaminen käynnistyy välillä Riihikylä - Kosulankylä Muhoksella

01.06.2022 12:49 - Ari Kettukangas

Työt aloitetaan viikolla 22 ja ne jatkuvat marraskuun loppuun asti.

Valtatien 22 parantaminen käynnistyy välillä Riihikylä - Kosulankylä Muhoksella. Hankkeeseen sisältyy valtatielle 22 rakennettavat kolme väistötilaa, kaksi pysäkkiparia, kevyen liikenteen väyliä, yksityistiejärjestelyitä, yksityistieliittymien muuttaminen jalankulku- ja pyöräilyväyliksi, tievalaistuksen rakentaminen ja parantaminen, kevyenliikenteen alikulkukäytävä ja pohjaveden suojapadon rakentaminen sillan läheisyyteen. Näiden lisäksi parantamistyöt sisältävät maisemavallin rakentamisen Hotintien läheisyyteen ja läjitysalueen Rovantien läheisyyteen. Rovan alikulun kohdalle rakennetaan kiertotie sillan rakentamisen ajaksi. Työt aloitetaan viikolla 22 ja ne jatkuvat marraskuun loppuun asti.

Lue myös: Tiestön päällystys- ja tiemerkintätyöt käynnistyneet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella

Kilpailut

Uusimmat