Uitonsalmen silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Suunnitteluun sisältyvät myös rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt siltapaikalla. Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös kantatien 58 liikennejärjestelyjä sillan rakentamisen vaikutusalueella Karjalahdentien ja Rantakadun välillä.
Tie suljetaan katu- ja vesihuoltotöiden vuoksi noin neljänviikon ajaksi.
Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.
Työt alkavat Joulukuussa puiden poistolla ja urakan valmistelevilla töillä. Työt kestävät elokuulle 2024.
Väylä on suljettuna torstaina klo 22 alkaen. Bussiliikenteen ja hälytysajoneuvojen kulku säilyy erikoisjärjestelyin Limingantien kautta. Muu ajoneuvoliikenne keskeytyy korjaustyön ajaksi ja liikkujia pyydetään käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.
Työt aloitetaan viikolla 22 ja ne jatkuvat marraskuun loppuun asti.
Työt alkavat tulevana sunnuntaina ja kestävät arviolta kuukauden. Siltojen parannustyöt eivät sulje liikennettä, mutta matkan teko voi hidastua, joten liikkumiseen kannattaa varata enemmän aikaa.
Varsinaiset rakennustyöt alkavat maaliskuun 2022 alussa. Urakan työt kestävät kesäkuun loppuun.