Kuva: Heikki Leppänen

Pohjois-Pohjanmaan soilla inventoidaan lettoja

01.06.2022 12:41 - Ari Kettukangas

Tavoitteena on parantaa tiedon tasoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta, sekä lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Tieto lettojen esiintymisestä, tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta maakunnan alueella on puutteellista.

Lettojen inventoinnit ovat käynnistymässä Pohjois-Pohjanmaan soilla. Tavoitteena on parantaa tiedon tasoa suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta, sekä lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa. Tieto lettojen esiintymisestä, tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta maakunnan alueella on puutteellista. Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Myös keskeinen yhteistyötaho on Metsähallituksen Luontopalvelut. Lettojen tila on heikentynyt, mutta ajantasainen tieto auttaa niiden vaalimisessa. Pohjois-Pohjanmaan pinta-alasta noin puolet on suota. Ravinteisimmat suot ovat keskittyneet Kuusamoon ja Oulun Kiimingin alueelle, missä maaperässä on runsaasti kalkkia. Muualla letot liittyvät etupäässä pohjavesien purkauksiin. Jo kahden vuosisadan ajan jatkuneet kuivatukset ovat voimakkaasti muuttaneet etenkin maakunnan eteläisen ja läntisen osan soita. Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Lue myös: Matkailuporoille oma hyvinvointikriteeristö

Kilpailut

Uusimmat