Pelekääkkönää hammashoitua? Pelkäävät potilaat tulisi tunnistaa ja pelkoa lievittää jo varhaisella iällä

10.01.2022 08:25 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopistosta erikoishammaslääkäri Taina Kankaalaa haastattelee Jussi Häkkilä.

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan hammashoitopelon hoitaminen jo lapsuudessa on tehokasta ja ennustaa säännöllisempää osallistumista hammastarkastuksiin myöhemmin elämässä. Noin joka toinen aikuinen kertoo pelkäävänsä hammashoitoa vähintään jonkin verran ja joka kymmenes paljon. Hammashoitoa pelkäävillä eräs pelon ilmenemismuoto on hoidon välttely, mikä voi johtaa suun terveyden ja särkyhoitojen pahenevaan noidankehään.
Tutkimuksessa seurattiin Oulun kaupungin hammashoidon pelkoyksikössä hoidettuja potilaita. Yksikössä potilaat saavat apua hammashoitopelkoonsa muun hammashoidon ohessa osana kokonaisvaltaista hoitoa. Toimintamalli ei ole kovin yleinen Suomessa, sillä usein pelkoyksiköissä keskitytään ainoastaan pelon hoitoon, kun varsinainen hammashoito tapahtuu muualla.

Lue myös: Tutkimus: Fyysinen aktiivisuus vähentää varusmiespalveluksen keskeyttämisriskiä

Kilpailut

Uusimmat