Kuva: Jussi Häkkilä

Valtatien 4 Oulu–Kemi-hanke valmistuu

03.11.2021 17:48 - Marja Ollakka

Valtatien 4 Oulu–Kemi-välin parantamishankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2017. Hankkeen viimeisinä rakennusurakoina valmistuivat Pohjois-Iin ja Olhavan välinen ohituskaistaurakka sekä Iskon eritasoliittymän läntisten ramppien parantamisurakka lokakuun lopussa.

Hankekokonaisuus on kokonaisuudessaan noin 170 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 143 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentamisaikataulu sijoittui vuosille 2017–2021, joten hanke valmistuu nyt alkuperäisessä aikataulussaan.

Hankkeessa on parannettu valtatietä 4 yhteensä 11 urakassa. Vuonna 2017 työt painottuivat Oulun kohdan moottoritieosuuden parantamiseen ja Kempeleen Zatelliitin eritasoliittymän rakentamiseen. Vuonna 2018 käynnistyi myös Kello–Räinänperä-välin parantaminen, Oulun kohdan telematiikkaurakka sekä Iin ja Simon alueiden ohituskaistojen rakentaminen, joita toteutettiin vaiheittain usean vuoden aikana. Simossa Viantienjoki–Maksniemi-väli parannettiin vuosien 2019–2020 aikana.

Hankkeeseen on sisältynyt muun muassa 50 uutta tai uusittua siltaa ja lisäksi 45 siltaa on levennetty tai korjattu. Uusia ohituskaistoja on rakennettu 15 kappaletta ja 10 eritasoliittymää on joko rakennettu tai parannettu.

Hankkeen tavoitteena on ollut parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta koko yhteysvälillä. Oulun kohdan ruuhkia on vähennetty muun muassa moottoritien kolmansilla kaistoilla ja eritasoliittymien ramppien parantamisilla. Lisäksi on parannettu joukkoliikenteen olosuhteita uusilla pysäkkijärjestelyillä ja parannettu melunsuojausta.

Vt 4 Oulu–Kemi-hankkeen rakennustyöt tulevat nyt päätökseen. Yhteysvälillä työt jatkuvat kuitenkin Simon kohdalla, jossa erillisessä hankkeessa parannetaan Simon kohdan liittymiä lähivuosien aikana.

Kilpailut

Uusimmat