Valtatien 4 siltatyömaalla väliaikainen silta uhkaa romahtaa Kiiminkijokeen. Silta on pois käytöstä korjaustöiden ajan.
Väylävirasto ja Destia Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Vt 4 Karsikon eritasoliittymän rakentamisesta Simossa. Kyseessä on ensimmäinen valtion vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion hankkeista, jossa on siirrytty rakennusvaiheeseen. Rakennustyöt käynnistyvät syyskuun aikana ja valmistuvat kokonaan syksyllä 2021.