Kuva: Fortum

Oulujoen vaelluskalojen istutukset alkaneet -istutusten tuloksellisuutta seurataan mikrosirujen avulla

11.05.2021 09:20 - Jussi Häkkilä

Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen ja 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta.

Tämänvuotiset merilohen ja -taimenen istutukset ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitoksella. Yhtiö istuttaa tänä vuonna 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen ja 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta. 
Tavallisesta poiketen meritaimenet vapautetaan tänä keväänä kahdessa erässä. Kahdella erillisellä vapautuserällä on tarkoitus selvittää vapautusajankohdan ja vedenlämmön vaikutusta taimensmolttien vaelluskäyttäytymiseen istutuksen jälkeen.
Nyt tehtävät kalanpoikasten vapautukset ovat osa Fortumin vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden hoitoa.
Jokeen istuttamisen myötä kalojen vapauttamista on pystytty viivästyttämään vanhoihin meri-istutuksiin verrattuna. Jokeen vapauttamisella halutaan myös varmistaa poikasten parempi kotoutuminen Oulujokeen.

Oulujoella on viime vuosien aikana testattu ja kehitetty uutta mikrosirutekniikkaan perustuvaa kalojen seurantajärjestelmää. Mikrosirumerkittyjen kalojen avulla seurataan mm. eri kantaa olevien lohien menestymistä ja paluuta Oulujokeen. Nyt istutettavista lohen ja taimenen vaelluspoikasista noin 14 000 kantaa sisällään pientä yksilöllistä mikrosirua. Taimenia merkitään mikrosiruilla nyt ensimmäisen kerran.
Merkittyjä kaloja seurataan Oulujokeen asennettujen automaattisten mikrosirujen lukuasemien avulla. Lukuasemat kattavat laajasti koko jokialueen Merikoskelta Monttaan.
Tänä vuonna saadaan ensimmäistä kertaa myös merialueen kalastajille käyttöön mikrosirujen lukulaitteita, joilla mikrosiruja saadaan luettua myös saaliiksi päätyneistä lohista.

Lue myös: Tenojoen lohenkalastus kielletään loppuvuodeksi

Kilpailut

Uusimmat