Valtaosa taimista istutetaan keväällä, mutta koko istutusurakkaan ei silloin riitä työvoimaa. Kesätyöntekijöiksi palkatut kesäistuttajat hoitavat suuren osan kevätistutuksista, kun taas syysistutukset hoitavat Metsähallituksen urakoitsijat.
Metsähallitus tekee parhaillaan puuntaimien syysistutuksia Kainuussa sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
Oulun kaupungin vesialueilla on aloitettu kirjolohen istutukset.
Metsänistuttajien kesätyöpaikkoja on tarjolla Kainuussa Puolangalla, Suomussalmella ja Kuhmossa sekä Koillismaalla Taivalkoskella ja Pudasjärvellä.
Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan nyt kuun vaihteessa 130 000 merilohen ja 150 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta, 20 000 merilohen esikesäistä poikasta, 41 000 merilohen yksivuotiasta poikasta ja 5 000 meritaimenen yksivuotiasta poikasta.
Oulun kaupunki lähettää tänään 40-69-vuotiaille oululaisille tekstiviestin koronarokotuksista.
Oulussa istutetaan yhteensä noin 10 000 kukkaa eri puolille kaupunkia.
Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 460 000 merilohen ja 60 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen ja 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta.
Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoskea haastattelee Jussi Häkkilä.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta. Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.
Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut päätöksellään Oulujoen Fortumin vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteita. Muutoksen seurauksena Oulujokea ja merialuetta koskevat kalaistutukset kasvavat.
Vuotuinen metsänuudistaminen on parhaillaan käynnissä valtion metsissä.
Oulun Sanginjoen Lemmenpolun pyyntikokoisten kirjolohien istutukset alkavat tänä vuonna viikkoa normaalia myöhemmin.
Vuotuinen metsänuudistaminen on käynnistynyt valtion metsissä. Lapissa istutetaan noin viisi miljoonaa tainta.
Oulujoen vaellussiikakanta osoittaa vahvistumisen merkkejä.