Kuva: Fotolia

Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut

22.04.2021 16:54 - Marja Ollakka

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 on valmistunut.

Työssä on määritelty kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso Raahen seudulle sekä Raahen, Oulaisten ja Oulun välille. Samalla on laadittu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Suunnitelman mukaan kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2021.

Palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on laadittu Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen muodostamalle alueelle. Lisäksi suunnitelma koskee yhteysväleillä Oulu–Raahe, Oulu–Oulainen, Raahe–Pyhäjoki–Oulainen ja Raahe–Piippola järjestettävää liikennettä. Työtä on ohjannut Raahen seudun alueellinen joukkoliikennetyöryhmä, johon kuuluvat edustajat alueen kunnista, ammatillisista oppilaitoksista, hyvinvointikuntayhtymästä ja maakunnan liitosta.

Suunnittelualueen kuntien välinen joukkoliikenne koostuu nykyään markkinaehtoisesta liikenteestä sekä ELY-keskuksen hankkimasta liikenteestä. Valtatien 8 liikenne säilyy jatkossakin pääosin markkinaehtoisena, mutta muun kuntien välisen liikenteen hankkii jatkossa ELY-keskus. Liikenne on suunniteltu autokierroittain nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Useilla yhteysväleillä liikenne lisääntyy, mutta osa nykyisistä vuoroista lakkaa. Samalla ELY-keskus luopuu kuntien sisäisen liikenteen hankinnasta, mikä vaikuttaa esimerkiksi Vihannin ja Raahen väliseen liikenteeseen.

Joukkoliikenteen hankinnan perusteena ovat tarpeelliset työmatka-, opiskelu-, liityntä- ja asiointiyhteydet. Työmatkustukseen sopivia linja-autovuoroja lisätään erityisesti Raahen ja Oulun välillä. Lisäksi pyritään ottamaan käyttöön työmatkustukseen sopivia lipputuotteita. Alueen toisen asteen oppilaitoksiin pyritään järjestämään opiskelijoita palvelevia yhteyksiä kattavasti, ja yhteydet paranevat esimerkiksi Raahesta Oulaisiin ja Lumijoelta Raaheen. Asiointiyhteyksiä järjestetään nykyistä enemmän, ja tämä näkyy erityisesti kesä- ja viikonloppuliikenteen lisääntymisenä. Suunnitelmassa on myös varauduttu työmatka- ja liityntäyhteyksien kehittämiseen lähivuosien aikana yhteysvälillä Oulainen–Pyhäjoki–Raahe.

ELY-keskus kilpailuttaa palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukaisen liikenteen kevään 2021 aikana. Liikenne käynnistyy kouluvuoden alkaessa elokuussa 2021, ja varsinaisen sopimuskauden pituus on kaksi vuotta.

Lue myös: Vanhimpien kansalaisten rokotekattavuus laahaa Raahessa ja Siikajoella - yli 80-vuotiaista rokottamatta on vielä lähes 40 prosenttia

Kilpailut

Uusimmat