Kuva: Fotolia

Pohjois-Pohjanmaan kattava kuntalaiskysely sosiaali- ja terveyspalveluista on avattu

06.04.2021 14:03 - Marja Ollakka

Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitetaan kyselyllä.

Tehdään yhdessä hyvä sote -kyselyyn vastaamalla pohjoispohjalaiset voivat vaikuttaa tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyselyssä kartoitetaan alueen asukkaiden näkemyksiä muun muassa palveluiden sujuvuudesta sekä tärkeimmistä lähipalveluista ja sähköisistä palveluista.

Kyselystä vastaa POPsoten sote-palvelustrategiahanke. Hanke on alkanut syksyllä 2020, ja se kuuluu POPsote-hankekokonaisuuteen, joka on osa kansallista sote-uudistusta.

Hankkeessa on keskeistä kutsua eri tahot mukaan strategian rakentamiseen. Tähän mennessä vuoropuhelua on käyty lukuisten maakunnan eri toimijoiden kanssa, kuten henkilöstön ja johdon, kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden sekä yrittäjien ja järjestöjen edustajien kanssa.

Sote-palvelustrategiatyön lähikuukausien tavoitteena on, että kevään päätteeksi käytössä on laaja aineisto asukkaiden tarpeista, maakunnan eri alueiden erityispiirteistä sekä kumppanien näkemyksistä. Aineiston pohjalta käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely Pohjois-Pohjanmaalla.

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaalle yli 226 700 euroa seurantalojen korjauksiin

Kilpailut

Uusimmat