Kuva: Jussi Häkkilä

Alavieskan Hangaskurunkankaalle kaavaillaan tuulipuistoa

21.01.2021 09:00 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Alavieskan Hangaskurunkankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Alavieskan Hangaskurunkankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon mukaan ohjelma täyttää pääosin YVA-lain edellytykset. ELY-keskus edellyttää kuitenkin joitakin täydennyksiä arviointiin.
Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee alueelle yhdeksän voimalan tuulivoimapuistoa. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on maksimissaan kahdeksan megawattia ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Lue myös: TUULI-hanke kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaalin

Uusimmat