Valtioneuvosto teki viime torstaina periaatepäätöksen huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä merituulivoima-alueella.
Jouttenkankaan Tuulivoima Oy suunnittelee Oulun kaupungin Haukiputaan Navettakankaan alueelle enintään noin 14 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoima-aluetta. Alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 megawattia.
Tuuli- ja aurinkovoimaloista maksettu kiinteistövero kasvoi koko maassa tänä vuonna yli 50:llä prosentilla.
Yleisötilaisuus pidetään ensi keskiviikkona Paltamon Jättiläisenmaassa. Arviointiselostuksen on toimittanut Ilmatar Paltamo Oy. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Pohjan Voiman ja Taaleri Energian omistama Haarasuonkankaan Tuulipuisto suunnittelee Puolangan Vaarinkankaalle tuulivoimaloita.
Ilmatar Kotaselkä Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kotaselän alueelle Yli-Iin taajaman eteläpuolelle.
Taaleri Energian omistama Kivinevan Tuulipuisto suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimahanketta Siikalatvan Kivinevan alueelle.
Oululainen Suvic Oy on allekirjoittanut kahta ruotsalaista tuulipuistoa koskevan esisopimuksen.
Nordic Generation Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Iihin.
Tuulialfan kehittämä Vaalan Turkkiselän tuulivoimahanke on siirtynyt OX2:lle.
Metsähallitus suunnittelee Sievin Vääräjoen alueelle tuulivoimapuistoa, johon tulisi alustavien suunnitelmien mukaan 25-50 tuulivoimalaa.
Metsähallituksen uusien merituulivoimapuistohankkeiden esiselvitykset etenevät suunnitellusti.
Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuistossa on päässyt maastoon kymmeniä litroja hydrauliikkaöljyä tuulivoimalasta rikkoutumisen vuoksi.
Energiequellen Hyrynsalmen Lumivaaran tuulipuiston tuulivoimalaosien kuljetukset Raahen ja Kalajoen satamista alkavat tällä viikolla.
Energiayhtiö OX2 ja Raahen satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan rakentamiseen ja operointiin liittyen.
Energiayhtiö OX2 on allekirjoittanut sopimuksen Tuulialfan kanssa yhteensä noin 150:n tuulivoimalan rakentamisesta Utajärvelle, Pudasjärvelle, Ouluun, Kittilään ja Kuusamoon.