Eniten tuulivoimaloita valmistui Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin, joihin tuulivoimarakentaminen toi yhteensä yli 1,8 miljardin euron investoinnit. Suomen suurin tuulivoimamaakunta on edelleen Pohjois-Pohjanmaa, jossa on yhteensä 41 prosenttia kaikesta maamme tuulivoimakapasiteetista.
Infinergies Finland Oy suunnittelee vajaan 70:n tuulivoimalan suuruisen tuulipuiston rakentamista Kärsämäen Halmemäen alueelle.
Suomen Hyötytuuli rakentaa 38:n voimalan tuulipuiston Siikajoelle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Alavieskan, Kalajoen ja Ylivieskan alueelle kaavaillun Verkasalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.
Snellman ja Exilion ovat solmineet pitkäaikaisen tuulivoiman toimitussopimuksen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Utajärven Tornikankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2026–2027 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030.
Taaleri Energian Posion Murtotuulen tuulipuisto on sähkönjakeluverkkoon.
Eilen vietettiin Suomen toistaiseksi suurimman tuulivoimalahankkeen virallisia avajaisia Pyhännän ja Kajaanin alueelle sijoittuvassa Piiparinmäen tuulivoimapuistossa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Ylivieskan, Alavieskan ja Kalajoen alueella sijaitsevan Verkasalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Yli-Iin Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Semecon Oy:n Ylivieskan Vasaman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta.
Kalajoen Juurakon tuulipuiston kolme ensimmäistä tuulivoimalaa kytkettiin eilen sähköverkkoon.
Helen on ostanut yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Kalajoen Juurakon ja Oulaisten Karahkan tuulipuistot kansainväliseltä VSB-konsernilta.