Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle.
Fingrid laajentaa Kalajoella sijaitsevaa Jylkän sähköasemaa ja hankkii sinne kolmannen muuntajan.
Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa suunnittelee tuulivoimapuistoa Halsuan Kanniston ja Honkakankaan alueelle.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmänsä Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.
Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa on suunnitteilla tuulivoimahankkeita 18 500:n megawatin edestä.
Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan. Noin 10 000 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia. Sivustolta löytyy hankkeeseen liittyvä ajankohtainen materiaali, tietoja yleisötilaisuuksista sekä perustietoja hankkeesta. Materiaalia on saatavilla myös ruotsiksi.
Taalerin hallinnoimat Tuulitehdas I ja Tuulitehdas II – rahastot ovat päättäneet myydä omistusosuutensa Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistoista eteläkorealaiselle sijoittajaryhmälle.
NCC on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen tuulivoimapuistoja rakentavan liiketoimintayksikön myynnistä Siikajoen Betonityö Oy:lle.
FCG Suunnittelu ja Tekniikka on seurannut vuosien 2014 ja 2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Simossa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevalle suunnitteleman tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen YVA- sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Hybrid Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Teuvo Raesalmea haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen ympäristökeskus on valinnut Raahen kaupungin syyskuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi esimerkillisestä aktiivisuudesta uusiutuvan energian edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.