Sievin kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan kunnan tuulivoimaohjelman.
VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy rakentaa parhaillaan Oulaisiin Karahkan tuulipuistoa, joka tulee sisältämään 25 tuulivoimalaa kokonaisteholtaan 147,5 megawattia.
Luonnonvarakeskus pannoitti alkuvuodesta kaksi sutta Oulujärven pohjoispuolella osana WINDLIFE-hanketta.
Lumivaaran tuulipuisto on valmistunut Hyrynsalmelle.
Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Löytösuon alueelle Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 24. huhtikuuta saakka.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä tästä päivästä 17. huhtikuuta saakka Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Semecon Oy suunnittelee Malakakankaan tuulivoima- ja aurinkovoimapuiston rakentamista Sievin kunnan länsiosaan Kannuksen kunnan ja Kalajoen kaupunginrajan läheisyyteen. Tuulivoimahankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan yhteensä neljää toteutusvaihtoehtoa.
Suomen Tuulivoimayhdistyksen Vuoden Tuulivoimateko 2023 -yleisöäänestyksen palkinnon sai tänään Nordex Finland Oy:n ja Lujabetoni Oy:n betoni-teräs -hybriditorni
Luonnonvarakeskuksesta erikoistutkija Ari Nikulaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Energiayhtiö Ilmatar on tehnyt investointipäätöksen 30:n voimalan tuulipuiston rakentamisesta Iin Pahkakoskelle.
Valtioneuvosto teki viime torstaina periaatepäätöksen huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä merituulivoima-alueella.
Jouttenkankaan Tuulivoima Oy suunnittelee Oulun kaupungin Haukiputaan Navettakankaan alueelle enintään noin 14 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoima-aluetta. Alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 megawattia.
Tuuli- ja aurinkovoimaloista maksettu kiinteistövero kasvoi koko maassa tänä vuonna yli 50:llä prosentilla.
Yleisötilaisuus pidetään ensi keskiviikkona Paltamon Jättiläisenmaassa. Arviointiselostuksen on toimittanut Ilmatar Paltamo Oy. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Pohjan Voiman ja Taaleri Energian omistama Haarasuonkankaan Tuulipuisto suunnittelee Puolangan Vaarinkankaalle tuulivoimaloita.