FCG Suunnittelu ja Tekniikka on seurannut vuosien 2014 ja 2018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Simossa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevalle suunnitteleman tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen YVA- sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Hybrid Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Teuvo Raesalmea haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen ympäristökeskus on valinnut Raahen kaupungin syyskuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi esimerkillisestä aktiivisuudesta uusiutuvan energian edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta.
Suomen Hyötytuuli on tänään vihkinyt käyttöön Raahen Annankankaan tuulivoimapuiston.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Iin Palokankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. TuuliWatti Oy suunnittelee alueelle enintään 12:n uuden tuulivoimalan rakentamista.
Tuulivoimayhtiö TuuliWatti Oy on nyt rakentanut valmiiksi monivuotisen, 650 :n miljoonan euron investointiohjelmansa.
Infinergies Finland Oy kaavailee tuulivoimapuistoa Ylivieskan Urakkanevalle.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kannuksen Kuuronkallion tuulivoimaosayleiskaavaa koskevan valituksen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Puskakorven Tuulivoima Oy suunnittelee alueelle 19-23:n voimalan suuruisen tuulipuiston rakentamista.