Kuva: Fotolia

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun poliisilaitos ratsasivat jätekuljetuksia

08.11.2020 10:31 - Ari Kettukangas

Valvontapäivän aikana tarkastettiin noin 50 jätekuljetusta, joista kolmannekselle annettiin huomautus ja ELY-keskuksen kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi puuttui lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleisiin rikkeisiin, kuten puutteellisesti sidottuihin kuormiin ja ajopiirturirikkomuksiin. Yleisimmät puutteet liittyivät velvollisuuksiin pitää mukana ote jätehuoltorekisteristä.

Keskiviikkona pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun poliisilaitoksen yhteisratsia jätekuljetusten valvomiseksi. Valvontaa kohdennettiin erityisesti Ruskon jätekeskuksen ja muiden jätteenkäsittelylaitosten sekä jätettä tuottavien työmaiden läheisyyteen. Tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, kuljettavina olleiden jätteiden ja asiaan kuuluvien asiapapereiden tarkastaminen. Lisäksi poliisi teki sille erikseen kuuluvat tarkastukset. Vastaava ratsia pidettiin viimeksi vuonna 2016. Tilanne vuoteen 2016 verrattuna oli hieman parantunut. Valvontapäivän aikana tarkastettiin noin 50 jätekuljetusta, joista kolmannekselle annettiin huomautus ja ELY-keskuksen kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi puuttui lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleisiin rikkeisiin, kuten puutteellisesti sidottuihin kuormiin ja ajopiirturirikkomuksiin. Yleisimmät puutteet liittyivät velvollisuuksiin pitää mukana ote jätehuoltorekisteristä. Muutamalta yritykseltä puuttui jopa kokonaan merkintä jätehuoltorekisteriin. Lisäksi ilmeni, ettei kaikkia kuljetettavia jätteitä ollut mainittu jätehuoltorekisteriotteessa tai jäteluokka kyseessä oleville jätteille oli tulkinnanvarainen. Eräiden jätteiden kuljetuksissa vaadituissa, etukäteen laadituissa sähköisissäkin siirtoasiakirjoissa oli edelleen puutteita. Siirtoasiakirja oli joko täytetty puutteellisesti tai sen lopullinen täyttäminen suunniteltiin tehtäväksi vasta jätteen luovutuspäässä. Siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä, sako- ja umpikaivolietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai rakennus- ja purkujätteitä. Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan, ja sen tavoitteena on taata mm. hallittu ja turvallinen jätteenkäsittely, yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden toteutuminen, sekä yrittäjien yhdenvertainen mahdollisuus kilpailuun. Yhteistyötä ja tämän kaltaisia valvontaiskuja ja -teemoja tultaneen jatkamaan.

Lue myös: Oulun poliisilaitoksen uusi poliisipäällikkö Mika Heinilä viihtyy johtotehtävissä – "Olen keskusteleva ja myös kuunteleva päällikkö"

Uusimmat