Kuva: Jussi Häkkilä

Haapaveden Piipsannevalle kaavaillaan tuulivoimaa

05.11.2020 13:17 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
ELY-keskuksen mukaan selostus sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Arviointia tulee kuitenkin täydentää joiltakin osin kaavoitusvaiheessa.
Puhuri aikoo rakentaa alueelle 43 enintään 300:n metrin korkuista tuulivoimalaa. Arvioinnissa on tarkasteltu alustavasti myös aurinkovoiman sijoittumista alueelle.

Lue myös: Iin Yli-Olhavaan kaavaillaan tuulivoimaa

Kilpailut

Uusimmat