Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan joet tulvahuipussa lähipäivinä

28.10.2020 13:53 - Ari Kettukangas

Viime päivien ja viikkojen lumi- ja vesisateiden vuoksi Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä on odotettavissa tulvia lähipäivinä. Useassa joessa vesimäärä ja vedenkorkeus ylittää moninkertaisesti ajankohtaan nähden keskimääräiset tasot. Joillakin paikoin ollaan lähellä kevättulvien vesimääriä tai vedenkorkeuksia.

Viime päivien ja viikkojen lumi- ja vesisateiden vuoksi Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä on odotettavissa tulvia lähipäivinä. Useassa joessa vesimäärä ja vedenkorkeus ylittää moninkertaisesti ajankohtaan nähden keskimääräiset tasot. Joillakin paikoin ollaan lähellä kevättulvien vesimääriä tai vedenkorkeuksia. Esimerkiksi Pattijoella tulvahuippu on ennusteiden mukaan tänään ja vastaavasti Iijoen Jongunjärvellä marraskuun alkupäivinä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.

Kuivajoella Oijärven pinta noussee lokakuun loppuun mennessä n. 40 senttiä, Iijoella Raasakan voimalaitoksella virtaamahuippu on marraskuun alussa ja Jongunjärven pinta noussee marraskuun alussa 80 sentillä nykyisestä.

Kiiminkijoessa virtaamat nousevat kuun loppuun mennessä noin 5-kertaisesti ajankohdan tyypilliseen virtaamaan nähden ja on suunnilleen saman suuruinen kuin kevään 2020 tulva.

Vesistömallin mukaan Pattijoessa tulvahuipun ennustetaan olevan tänään. Tulvahuipusta tulee suunnilleen saman suuruinen kuin heinäkuun rankkasadetulvan tulvasta. Tulvahuippua leikataan johtamalla vesiä Haapajärven tekoaltaaseen.

Siikajoessa Harjunnivan mittauspaikalla tulvahuippu on huomenna, Uljuan altaan säännöstelyllä pyritään hillitsemään Harjunnivan tulvahuippua. Vesistömallin mukaan tulovirtaama Uljuaan on huipussaan tänään. Kortteisen tekojärvellä ja Iso-Lamujärvellä on mahdollista, että säännöstelylupaan kirjattuja ylärajoja ei pystytä noudattamaan.

Pyhäjoessa Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 15 cm keskimääräistä ylempänä. Juoksutuksia jatkettanee nykytasollaan, kunnes mahdollisten pakkasten aiheuttamat hyydeongelmat pakottavat juoksutusta pienentämään. Tolpankosken mittauspisteessä virtaamahuipun ennustetaan olevan tänään.

Kalajoessa Niskakosken mittauspisteessä virtaamahuipun ennustetaan olevan tänään. Kalajoen yläosan säännöstellyillä järvillä pinnankorkeudet ovat hieman keskimääräistä korkeammalla, jonka vuoksi järvistä juoksutettavat vesimäärät ovat ajankohtaan nähden tavanomaista suurempia.  Tämän vuoksi Jämsänkosken padolla on aloitettu eilen ohijuoksutus.

Lue myös: Miten kannattaa varautua vesijohtojen jäätymiseen?

Uusimmat