Sijoitettujen lasten ja nuorten opetusjärjestelyissä puutteita Pohjois-Suomessa

30.07.2020 14:13 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kunnille suuntaaman kyselyn mukaan lastensuojelulain perusteella kuntiin sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä on parannettavaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kunnille suuntaaman kyselyn mukaan lastensuojelulain perusteella kuntiin sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä on parannettavaa. Kyselyssä ilmeni, että sijoitettujen lasten opetuksen ongelmat liittyvät mm. lisääntyneeseen erityisen tuen tarpeeseen ja tiedonkulun haasteisiin.
Aluehallintoviraston kyselystä selvisi, etteivät kaikki lastensuojelulain perusteella sijoitetut saa valtioneuvoston päättämän tuntijaon tuntimäärän mukaista opetusta. Syynä on useimmiten lapsen tai nuoren terveydentila tai se, ettei koulunkäynti jostain muusta syystä ole täysimääräisesti mahdollista. Syynä tähän on, että lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat ovat kasvaneet.

Lue myös: Oulussa kasvua kiireellisesti sijoitettujen lasten määrässä

Kilpailut

Uusimmat