Valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita tarkastetaan tänä kesänä Pohjanmaalla ja Lapissa

26.06.2020 08:46 - Jussi Häkkilä

Yli-intendentti Sirkka-Liisa Seppälää Museovirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.

Tämän kesän aikana tarkastetaan valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita Pohjanmaan maakunnissa sekä Lapissa ja Tornionjokilaaksossa. Muualla Suomessa tehdään lähinnä pieniä täydentäviä tarkastuksia. Kaikissa maakunnissa työ ei vielä ole käynnistynyt, sillä koronatilanteen vuoksi työmatkoja ei ole voitu tehdä ennakoidussa aikataulussa. Hankkeen tavoitteena on valita arkeologisista kohteista ne, jotka yhdessä parhaiten edustavat Suomen menneisyyttä eri aikakausina ja antavat monipuolisen kuvan sen eri vaiheista. Suomessa on Museoviraston mukaan noin 55 000 arkeologista kohdetta, joista lähes 35 000 on lailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Näistä noin 4 500 on nyt otettu tarkempaan analyysiin, ja niistä kolmannes on valittu ehdokaslistalle, joista lopulliset valinnat tehdään. Lopulliseen valtioneuvostolle esiteltävään luetteloon tulee tämänhetkisen arvion mukaan reilu tuhat kohdetta eri puolilta Suomea. Valinnat tehdään tarkastusten jälkeen hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2022. Hankkeessa ei etsitä uusia muinaisjäännöksiä.

Lue myös: Arkeologiset kaivaukset Savukosken Soklissa alkaneet

Kilpailut

Uusimmat