Kuva: OAMK

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat Oulun ammattikorkeakoulussa

05.05.2020 16:03 - Marja Ollakka

Oulun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 30.4.2020 kokouksessaan, että Oulun ammattikorkeakoulu Oy käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koskien työvoiman käytön mahdollista vähentämistä taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvilla perusteilla. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilöstöä.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen taustalla on tappiollinen tilinpäätös vuodelta 2019, tappiollinen talousarvio vuodelle 2020 ja alkuvuoden 2020 odotettua huomattavasti heikompi talouden tuloskehitys sekä tulevien vuosien kulurakenne. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa vuoden 2020 aikana 1,5 miljoonan euron säästöt. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on lisäksi 2 miljoonan euron vuositason säästöt.

Neuvottelujen aikana käydään läpi kaikki mahdollisuudet edellä kerrottujen säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön osalta mahdollisia toimenpiteitä ovat irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset. Alustavan arvion mukaan pysyvä vähennystarve on noin 40 henkilötyövuotta. Mahdolliset lomautukset vuoden 2020 säästötavoitteen saavuttamiseksi ovat maksimissaan 3 viikkoa.

Irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja/tai lomautusten määrää vähentävät mahdolliset eläköitymiset sekä muut vapaaehtoiset järjestelyt.

Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut alkavat ensi viikon alussa ja neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, jolloin ne päättyvät aikaisintaan 22.6.2020 alkavalla viikolla. Työnantaja tekee päätökset toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset, yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen.

Lue myös: Esitys: Oulun luottamushenkilöiden kokouspalkkion korotuksesta luovutaan toistaiseksi

Uusimmat