Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan käynnistämällä koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.
Posti tekee muutoksia palvelupisteverkostoonsa.
Škoda Transtech Oy aloittaa yt-neuvottelut Otanmäen tehtaalla tulevan tuotannon vähentymisen vuoksi.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät alkuviikosta.
Lehto Group aloittaa Hartolan ja Oulaisten tehtailla yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on saattaa tehdastuotannon kapasiteetti tasapainoon lyhyen tähtäimen kysynnän kanssa.
Raahen kaupungin organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun aikataulua on muutettu ja siitä johtuen myös yt-neuvottelut pääsevät alkamaan vasta elokuun 12. päivä, jolloin kaupunginhallitus tekee päätöksen neuvottelujen käynnistämisestä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin operatiivisen tulosalueen johtaja Päivi Laurilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Posti aloittaa yt-neuvottelut tämän kuun loppupuolella.
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloittaa yt-neuvottelut organisaatiorakenteeseen, työtehtäviin ja toimintamalleihin suunniteltujen muutosten takia.
Veikkaus lopettaa pelipöytätoiminnan ravintoloissa sekä Pelaamoissa. Samassa yhteydessä yhtiön omia pelipaikkoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä organisoidaan uudelleen.
YT-menettely koskee koko kuntayhtymän henkilöstöä. Tuotannollisin ja taloudellisen perustein käynnistettävien neuvottelujen kohteena oleva henkilöstön vähennystarve on 80 henkilöä. Leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta loppuu Raahen sairaalassa koska se ei aluehallintoviraston mukaan täytä voimassa olevan terveydenhuoltolain vaatimuksia. Sen seurauksena myös leikkaustoimintaa palvelevan osaston toiminta joudutaan lopettamaan. Lopettamisen vaikutukset ulottuvat myös mm. tukipalveluihin.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä johtajaylilääkäri Juha Korpelaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Posti aloittaa yt-neuvottelut töiden uudelleenjärjestelyistä postipalveluissa ja hallinnossa.
Valio Oy aloittaa pääkonttoritoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä.
Veikkaus suunnittelee lopettavansa pelipöytätoiminnan ravintoloissa. Lisäksi ravintolapelipöytien tukitoimintoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä suunnitellaan uudelleenorganisoitavaksi.
Monetra Oulu Oy on saanut päätökseen noin 500:ä työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena organisaatiorakennetta kevennetään ja joustavuutta lisätään.